OPROEP!!

Rising Stars ondersteunt de 10 kinderen die in de zorgboerderij wonen en enkele kinderen die bij hun ouders of familie wonen. Wij hebben de vraag van enkele externe jongeren gekregen of wij hun willen helpen met het meefinancieren van hun opleiding ( middelbare school of beroepsopleiding ). Hier staan we in principe positief tegenover, maar we hebben onvoldoende middelen om hen nu tegelijk te ondersteunen en te volgen.

Hierbij doen we de oproep om ons te helpen met donaties voor de verblijfskosten van enkele kinderen in de zorgboerderij en de verblijfkosten van enkele nieuwe kinderen, die een schoolinternaat ( willen ) gaan bezoeken ( SHS: Secondary High School ). Wij kunnen e.e.a. verder toelichten via info@rising-stars.nl  .

Share

Kinderen met een beperking in Ghana 10 jaar ondersteund vanuit Nuenen c.a.

Vanuit Nuenen werken verschillende stichtingen elders in de wereld. Zij kregen een vraag om te ondersteunen en samen te werken of zagen zelf een probleem als een uitdaging.

Zo ook de Nuenenaren Jaap en Henny Matser. In 2005 kregen zij onverwacht de vraag om mee te helpen een kinderdagverblijf op te zetten voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in het stadje Offinso in Ghana. De noodzaak was duidelijk en het verschil met de zorg in Nederland enorm. Met hulp van notaris Fokkema richtten zij in 2007 de Stichting Rising Stars Nuenen op als partner van de Ghanese NGO Kings and Queens. Het idee was dat in een periode van 5 jaar wel een goed kinderdagverblijf op te zetten zou zijn.

En nu anno 2017 bestaat Rising Stars alweer 10 jaar. De vraag is wat is er in die jaren gebeurd en gedaan en wat is het perspectief?

Het verhaal van Jaap en Henny in het kort:

‘Vrijwilligerswerk in Ghana verschilt behoorlijk met de situatie in Nederland en we staan voortdurend voor verrassingen, positieve en minder positieve. Het kinderdagverblijf is inderdaad gestart met 15 kinderen. Maar al snel bleek dat ouders hun kinderen niet konden ( laten ) brengen en ophalen.       Te duur! En dus werd het kinderdagverblijf al snel een woonverblijf. De Ghanese oprichtster zette door en stuurde de kinderen niet naar huis. Met hulp van haar familie en Rising Stars werd een oud huis zonder voorzieningen in Offinso gehuurd… Geen toekomstbestendige oplossing en daarom is samen besloten om een kleinschalige zorgboerderij op eigen grond te ontwikkelen. De verwachting is dat er zo zelf geld verdiend zou kunnen worden om de zorg van nu 10 kinderen en jongeren en later ook thuiszorg en dagopvang  te kunnen financieren. Een voorbeeldfunctie die past in de Ghanese situatie zou het moeten worden.

En nu in 2017 wonen er 10 kinderen en jongeren in hun nieuwe zorgboerderij, begeleid door 5 Ghanese medewerkers en onder leiding van het Bestuur van de NGO Kings and Queens. De kinderen ervaren een veilige leefsituatie en er is een goede basiszorg met dagbesteding en werkzaamheden.  Er is een grote wachtlijst en er worden door Rising Stars al 5 kinderen in hun thuissituatie ondersteund. De boerderij is een gemengd bedrijf aan het worden met landbouw, tuinbouw en een varkensboerderij met 500 vleesvarkens. Hier werken momenteel 2 boeren. In 2017-2018 willen we proberen om met hulp van donateurs en fondsen een grote kippen boerderij met 6.000 Nederlandse legkippen te realiseren.

We hebben die 10 jaren heel veel hulp gekregen vanuit Nuenen, de regio Eindhoven en uit het hele land. Maar ontwikkelingssamenwerking gaat gepaard met ups en downs. Gelukkig zien we de afronding op hoofdlijnen naderen, zeker als de kippenboerderij klaar is en geld gaat opleveren. Daarna wil Rising Stars op beperktere schaal doorgaan met het realiseren van zonne energie en het stimuleren van deskundigheidsbevordering van de woonbegeleiders. Het borgen van het project voor de toekomst en het ontwikkelen van thuiszorg en dagopvang voor thuiswonende kinderen blijven dan nog over als uitdaging en als voorbeeldfunctie voor nieuwe Ghanese initiatieven.

Wij willen ons 10 jarig jubileum graag ook kleinschalig vieren op zaterdag 26 augustus in Nuenen.  Wij zijn dan als gast uitgenodigd tijdens het Goede Doelen weekend van Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen.

We zetten dan onze Ghanese kraam met informatie en mooie kunstnijverheid weer op en de grabbelton wordt gevuld voor de kinderen. We hebben de djembé – en percussie – groep Metisse uit Eindhoven uitgenodigd om ‘s middags hun prachtige West-Afrikaanse muziek te laten klinken en ons in beweging te zetten…..

AKWABAA: wees welkom!!! ‘.

Stichting Rising Stars Nuenen

www.rising-stars.nl

E: info@rising-stars.nl

T: 040-2833811

Share

FEEST: we bestaan 10 jaar!!!!

Stichting Rising Stars bestaat sinds 23 mei j.l. 10 jaar!!
En wat hebben we allemaal kunnen realiseren samen met onze Ghanese partner NGO Kings and Queens:
een zorgboerderij voor 10 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking
met een woonhuis voor de kinderen, een blok met 5 kamers voor de medewerkers en vrijwilligers, een varkensboerderij voor 500 varkens en een grote loods en een kleine kippenschuur voor de kinderen, een groot stuk land voor maís, citrusvruchten en groentes en eigen waterputten en electra via de gemeente. De ambitie is om dit jaar een grote kippenfarm te gaan bouwen voor 6.000 Nederlandse kippen.
De komende jaren zullen we diverse vrijwilligers en stagiaires kunnen plaatsen.
En dit alles konden we doen dank zij de hulp van onze familie, vrienden, het Bestuur van Rising Stars, de vele vrijwilligers, donateurs, fondsen en sponsors!
Hartelijk dank jullie allemaal en we hopen samen met jullie nog enkele stappen vooruit te kunnen gaan zetten in de komende jaren.
Mede namens het Bestuur van Rising Stars,
jaap en henny matser
Share

Nieuwsbrief februari 2017

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars,    Blessing vindt het TOF in zorgboerderij Kings and Queens (2)

Hierbij  onze eerste Nieuwsbrief in dit nieuwe jaar 2017  toe met allerlei nieuws over het project Zorgboerderij in Ghana en over de ondersteuning door Stichting Rising Stars.

Kort Nieuws
* Op donderdag 16 februari a.s. vliegen Henny en Jaap Matser weer naar Ghana voor hun 11e werkbezoek aan Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghana. Op 4 april zullen wij weer arriveren op Schiphol. Vanaf 28 februari zullen Sjoerdje en Coert Pasmans-van Nes drie weken met ons meewerken!

* Er wonen op dit moment 11 kinderen in de zorgboerderij in leeftijd variërend van 10-24 jaar. Zij worden door 5 Ghanese medewerkers begeleid.

* a.s. HBO-Verpleegkundige Anouk uit Gennep gaat in september en oktober a.s. als vrijwilligster gedurende 2 maanden 3 dagen per week in de zorgboerderij werken. Zij heeft in 2016 met haar familie al een oriënterend bezoek aan Offinso gebracht.

* de Jaarrekening 2016 en Begroting van 2017 van Rising Stars zijn al in concept gereed! De resultaten over 2016 zijn prima en de begroting 2017 is behoorlijk ambitieus.

Lopende en nieuwe projecten in de Zorgboerderij in 2016-2017

De vierde varkensschuur voor 160 varkens is klaar en in gebruik. Ook de tweede waterput speciaal voor de boerderij is gereed. De boerderij is nu ook aangesloten op de elektriciteit.

De inkomsten uit de boerderij vielen in 2016 onverwacht tegen. Hierover zal de komende weken in Ghana goed overleg gevoerd worden. Afhankelijk van de perspectieven voor 2017-2018 kunnen we met NGO Kingsd and Queens  afspraken maken over nieuwe projecten in de boerderij, zoals de ontwikkeling in 2017-2018 van een kippenfarm voor 6.000 Nederlandse kippen .

In 2017 willen we zeker de biologische groentetuin voor de kinderen en begeleiders laten aanleggen en hen laten leren en oefenen in het kweken van eigen groentes e.d. Hiervoor hebben we recent donaties ontvangen.

Activiteiten van Rising Stars in Nederland                                                                     

De Kerstmarkten in november en december 2016 zijn goed verlopen. De opbrengsten worden besteed aan de maandelijkse zorg- en begeleidingskosten van de kinderen.
In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van:

* de regionale collecte Samen Verder in Nuenen rondom Pasen. Een belangrijk deel van de Nuenense opbrengst is voor het goede doel van Stichting Rising Stars!

* de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd voor 160 gasten op vrijdag 7 April vanaf 18.00 uur in kerkelijk centrum de Regenboog in Nuenen ( voor inschrijving zie: www.solidariteitsmaaltijd.info ). De gehele netto opbrengst van deze avond is ook bestemd voor het project Zorgboerderij van Rising Stars!

Rising Stars heeft zich alweer ingeschreven voor deelname aan:

* de proloog Betere Werelddag van het Eckartcollege op dinsdag 16 mei in Eindhoven.
* Tuinfeest Eckartdal aan de Nuenenseweg in Eindhoven op zaterdag 20 mei van 10.00-17.00 uur.
* het 29e Afrikafestival in Hertme ( gem.Borne ) op    1 en 2 juli ( www.afrikafestivalhertme.nl ).

Ondersteuning gekregen en gevraagd

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij dit project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen uitvoeren, noch te zijner tijd afronden.

Van harte willen we daarom hier onze donateurs en fondsen van december 2016 en januari 2017  bedanken : Zorgboerderij de Bontekoe in Barsingerhorn (NH); Stichting Vraag en aanbod in Wijchen:

VRAAG EN aanbod

Er heeft zich een nieuwe donateur gemeld voor de ondersteuning van de kinderen: Welkom!
Eén donateur willen we speciaal noemen:  Barbara uit Cyprus, die jaarlijkse meerdere kinderen tegelijk financieel ondersteunt! Zeer bedankt namens Kings and Queens.

Verder blijven de ‘Dames van de Zijden Draad’ in   Beek & Donk e.o nog steeds Ghanese schorten en andere producten produceren en verkopen ten bate van de kinderen in Zorgboerderij Kings and Queens!
Dames van de zijden draad

Tijdens het a.s. werkbezoek kunnen we hiermee diverse aankopen ten bate van de kinderen gaan doen!!

Op dit moment kunnen de volgende projecten nog financiële ondersteuning gebruiken:

* sponsoring van (een deel van) de maandelijkse zorgkosten van enkele kinderen in Kings and Queens (basiskosten in de woonvoorziening zijn opgelopen tot  ruim € 90,- per  kind per maand. Dit is 3 euro per kind per dag).
Een bijdrage vanaf 5 euro per maand is heel welkom.

* in 2017 en 2018 willen we samen met zorgboerderij Kings and Quuens een kippenfarm met 6.000 Nederlandse kippen gaan bouwen. Dit wordt een flinke investering en alle hulp is welkom!

Nuenen, Jaap & Henny Matser, 13 februari 2017

Share

TROTS

Rising Stars is trots! En dat willen we met jullie delen..

Allereerst willen we onze hoofdsponsor dit jaar even in het zonnetje zetten;
Stichting Wereldhuis Eindhoven

swe-logo

 

We zijn ontzettend blij met hun donaties waar zoveel goeds mee gedaan wordt!

Kijk ook hier om te lezen wat er tot nu toe gerealiseerd is in Ghana:
resultaten-van-het-project-zorgboerderij-in-offinso-2006-2016-augustus-2016

                                                                                                                                     

Ook zijn we trots op de nieuwe filmpjes, heeft u ze al gezien?

 

 

Share

Goed nieuws! Rising Stars is CBF Erkend Goed Doel!

Goed nieuws!
Rising Stars heeft inmiddels het certificaat CBF Erkend Goed Doel verworven per 1 juli j.l.
CBF staat voor: Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit jaar voor het eerst is het voor kleine Goede Doelen mogelijk om zich door het CBF te laten toetsen en certificeren.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over”. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden.

Drukwerk

Share

Marijn Bakt!

Marijn bakt al bijna 3 jaar heerlijke wafels in de kraam van Rising Stars. Dat loopt als een trein en de opbrengst wordt ook besteed aan de kinderen in de zorgboerderij. Op zondagmiddag 18 september tijdens de 4e Wereldmarkt in het Park van Nuenen staat hij weer volop te bakken voor ons Goede Doel !
Marijn bakt 1

Share

Dames van de Zijden Draad

Maandelijks komen de 7 Dames van de Zijden Draad bij elkaar in Beek en Donk ( Zo Brabant ) en maken daar prachtige schorten voor klein en groot.
De schorten worden gemaakt uit kleurige Vlisco en Ghanese coupons. Ook andere textiele producten zijn mogelijk.
De schorten mogen door Rising Stars in de kraam verkocht worden. De opbrengst van de vele door henzelf verkochte schorten doneren zij aan Rising Stars. In overleg worden deze donaties steeds besteed aan de kinderen in Zorgboerderij Kings and Queens in Ghana, zoals de aankoop van speelgoed, een tondeuse, een occasion Philips flatscreen en aan: uitjes naar het lokale zwembad.
dames
Share

Tiende werkbezoek aan zorgboerderij Kings and Queens in Ghana

Jaarlijks reizen wij namens Rising Stars van Nuenen naar het dorp Offinso in de Ashanti-Region in het zuidelijk deel van Ghana. Dit jaar was het zelfs de tiende keer. De reis en het verblijf voelen we als: naar ons tweede thuis gaan. In de zorgboerderij aangekomen gaan we als partners aan de slag om de zorgboerderij verder te ontwikkelen.

In de zorgboerderij wonen inmiddels 12 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zij worden begeleid door 5 Ghanese begeleiders.  Met een muzikale party worden we welkom geheten.

We maken enkele rondjes over de compound en bezoeken de nieuwe, opgeleverde projecten: het prachtige gebouw met 5 kamers plus keuken en sanitair voor medewerkers en vrijwilligers. Gedoneerd door Rising Stars en de Wilde Ganzen samen is dit bedoeld als een hart onder de riem van de hardwerkende begeleiders. Dan naar de eerste kippenschuur, die speciaal als activiteit voor de kinderen is aangeboden en waar meer dan 150 Nederlandse kippen alle ruimte hebben en dagelijks hele grote eieren leggen. Een klein probleempje: de kinderen weten nog niet dat je eieren heel voorzichtig moet rapen… tenslotte naar de 3e varkensschuur die net is opgeleverd en waar al enkele volwassen biggen vertoeven. Trots krijgen we uitgelegd dat de varkens nu schoon water uit tappunten in de muur kunnen drinken! Wij hebben ook iets nieuws uit Nederland meegebracht: we hangen lege, plastic oliedrums op aan een dakbalk, zodat de biggen hiermee samen kunnen spelen.

Tijdens ons verblijf gaan een aantal kinderen op vakantie naar hun ouder(s) of familie.         Dit wordt zo’n 2 x per jaar gedaan om de band tussen ouders en kinderen te verstevigen. Later blijkt dat zo’n periode thuis niet altijd goed uitpakt en de kinderen soms weer in onveilige situaties terecht zijn gekomen.

Hierover en over de manier van ondersteunen van de kinderen evalueren we regelmatig met de begeleiders. Goed plannen en regelmatig resultaten beoordelen en vastleggen is heel moeilijk voor ze en past niet zo goed in de Ghanese cultuur. De basiszorg meer ontwikkelen naar individuele, kindgerichte ondersteuning blijft ook een lastige uitdaging. Onze neiging om het nodige te repareren ( kleding en sanitair bij voorbeeld ) en onderhoud te plegen past minder goed in de bestaande cultuur.

En dan merk je dat je tweede thuis toch anders functioneert dan thuis in Nederland.           Belangrijk is om regelmatig hierover in gesprek te blijven en niet te verwachten dat onze adviezen zomaar overgenomen kunnen worden en blijven.

Twee andere, grotere problemen werken remmend op de ontwikkeling van de zorgboerderij: de nationale economie met een inflatie van ruim 15 % jaarlijks en een in 2015 ontstane periode van langdurige droogte, waardoor 2 maïs oogsten zijn mislukt.         De electriciteit blijft op rantsoen en wordt steeds duurder betaald als gevolg van regeringsbeleid.

Voor 2016 spreken we af: de varkensboerderij wordt afgerond met een 4e varkensschuur voor 160 varkens en een eigen waterput met electrische pomp.                                             In 2017 gaan we met hulp van donateurs en fondsen een grote kippenfarm bouwen en huisvesting voor de boeren regelen.

Onze partner verwacht dit jaar al 200 vlees-varkens te kunnen verkopen en eind 2017 500! En dan komt het doel van zelf-voorziening langzaam maar zeker in beeld.

Daarnaast ondersteunt Rising Stars nog 5 andere kinderen en jongeren in de thuis-situatie. Twee van hen zijn ernstig en meer-voudig beperkt. Een geweldige uitdaging om de ouders te ondersteunen bij de zorgverlening aan hun maatschappelijk niet geaccepteerde kind in de eigen thuissituatie. Ook hier maken donateurs en fondsen dit mogelijk.

Jaap & Henny Matser, juni 2016.

E: info@rising-stars.nl

Share