Mensen en projecten in Ghana die door Rising Stars in 2023 ondersteund worden

Sinds 2007 ondersteunt Rising Stars (RS ) 10-12 kinderen en jongvolwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Offinso (Ashanti regio, midden Ghana). Samen met de Ghanese stichting Kings and Queens en met enkele grote fondsen in Nederland is voor hen een zorgboerderij gebouwd op een groot stuk land. De bedoeling is dat dit project zelf-voorzienend gaat worden met hulp vanuit de stad Offinso.

Sinds 2021 ondersteunt RS het project Tuma Viela (= Goed Werk) in Tamale, in het noorden van Ghana. Hier krijgen jongvolwassen mensen met een verstandelijke beperking de gelegenheid om van plastic waterzakjes allerlei bruikbare producten te maken, zoals schooltassen. Op dit moment zijn hier 40 mensen 6 dagen in de week mee bezig. Zij worden ‘special workers’ genoemd. Door deze dagbesteding kunnen zij thuis bij hun ouders blijven wonen en kunnen zij geld sparen om af en toe zelf iets van te kopen.

Al vele jaren worden enkele, thuiswonende jongvolwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking ondersteund in de Ashanti regio. Zij wonen bij hun ouders met financiële ondersteuning door RS.

In Swedru in het zuiden van Ghana ondersteunt RS de peuter Alberta. Zij is meervoudig beperkt en door haar ouders te vondeling gelegd. Op dit moment wordt zij opgevangen in een schoolinternaat/weeshuis.

RS ondersteunt ook enkele kansrijke jongeren, die een school of universiteit bezoeken, maar niet beschikken over voldoende financiële ondersteuning van hun ouders. Dit zijn: Blessing (Senior High School), Juliet (Junior High School), Rose (basisschool) en Samuel (universiteit).

Rising Stars brengt zelf geld in en wordt ook ondersteund door een groep donateurs, een sponsor (Wereldhuis), enkele kerken en fondsen.

De situatie in Ghana is niet gunstig voor mensen met een beperking.

Redenen: ontwikkelingsland met een economische recessie, een cultuur van overleven, waar mensen met een beperking niet goed in passen (exclusie), bijna geen voorzieningen voor mensen met een beperking (alleen een enkele ‘special school’ of kindertehuis) en geen specifieke opleidingen of financiering.

Op korte termijn is hierin weinig ontwikkeling te verwachten.

Veel hulp komt al gedurende decennia uit Europa.

Vanuit een toevallige ontmoeting in Ghana in 2005 is stichting Rising Stars in 2006 begonnen met ondersteuning tot en met nu, 2023. Gestart met de ondersteuning van 10 kinderen, worden nu 55 kinderen en volwassen mensen met een beperking ondersteund.

Nuenen, 22-06-2023

Share