Werkbezoek Ghana 2019

Verslag van het werkbezoek van Rising Stars aan Zorgboerderij Kings and Queens, project partner in Offinso, Ghana, in Februari 2019

1. Ontvangst en eerste indrukken We zijn weer heel enthousiast en hartelijk ontvangen door de kinderen/jongeren, care takers en gedelegeerd directeur van zorgboerderij Kings and Queens. We hadden elkaar sinds het werkbezoek in 2017 duidelijk gemist. De cadeautjes, kleding en kerstbonussen werden met gejuich ontvangen…..

Wijzelf zagen aan het begin van dit werkbezoek al verschillende veranderingen sinds 2017:

• in plaats van 11 ontmoetten wij nu 9 inwonende, vrolijke kinderen/jongeren, van wie sommigen echt groot geworden waren;
• van de 5 care takers waren 2 nieuw voor ons: Vivian en Mohammed;
• het terrein vóór het woongebouw wordt langzaam maar zeker een mooie tuin met gras, beplanting in de perken en paden met betonnen stootranden. Dit alles als onderdeel van het zg.Erosie Project en met hulp van een project-tuinman;
• de boerderij was uitgebreid met 2 grote kippenschuren voor elk 2.000 kuikens, resp. legkippen. Het fundament voor een derde, grote kippenschuur was al gelegd!
• het eerste deel van de zonnepanelen lag op het dak van het woongebouw en zorgde er al voor dat er geen gewone electra meer hoefde te worden ingekocht, wat jaarlijks een geweldige besparing gaat opleveren. Rising Stars en de Wilde Ganzen gaan dit jaar samen de 2e en afrondende fase van dit project financieren.

Tijdens ons verblijf in Offinso volgden de kinderen in 3 groepjes actief hun dagprogramma. Wij konden hier met onze vrienden Sjoerdje en Coert wat extra’s aan toevoegen, zoals muziek maken, schilderen, spelletjes doen, klussen etc.

Blessing is, als enige scholiere van deze groep, bezig met haar eindexamen Junior High School en wordt mogelijk toegelaten tot de Secondary High School met verblijf in het schoolinternaat. Rising Stars is in principe bereid om haar schoolkosten te blijven financieren.

2. De boerderij en zelfvoorziening Mr.Asante heeft ons mondeling en schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over de financiële resultaten van de zorgboerderij in 2018:
• de verkoop van vleesvarkens via de 2 winkels in Offinso en via rechtstreekse verkoop is in 2018 toegenomen t.o.v. 2017.Twee boeren en Sarfo Yaw, 1 van de 9 bewoners, werken dagelijks in en voor de varkensboerderij;
• in 2018 zijn 2 grote kippenschuren opgeleverd en inmiddels bevolkt door 2.000 NL legkippen en 2.000 NL kuikens. De legkippen leggen volop eieren, die dagelijks met behoorlijke aantallen aan lokale en regionale handelaren verkocht worden. In de loop van dit jaar zijn de kuikens uitgegroeid tot legkippen en gaan ook eieren leggen. In de kippenboerderij werken nu 2 vaste boeren met ad hoc hulp van buiten en een waakzame dierenarts;
• een belangrijke tegenvaller voor de boerderij blijft de economische situatie in Ghana. Alles wordt constant duurder als gevolg van de jaarlijkse inflatie van 15 tot 10% en de steeds zwakkere positie van de Ghanese Cedi tov van de dollar en euro. Vooral de kosten van maïs en ander geïmporteerd veevoer van goede kwaliteit blijven stijgen. Dit hoorden we ook van andere Ghanezen met boerderij projecten. Het bestuur van NGO Kings and Queens heeft vastgesteld dat verdere schaalvergroting en kostenbeheersing nodig zijn de komende jaren. Een derde kippenschuur blijft gewenst en een grote, elektrische maal-mixmachine voor het veevoer was al aangeschaft om arbeidsuren te beperken. De 2e fase van het zonne energie project is met name gericht op kostenbesparing in de boerderij.

3. De toekomst van het care centre Geleidelijk komen er jaarlijks meer donaties binnen uit Ghana zelf en in 2018 is zelfs een kleine bijdrage uit een gemeentelijk fonds ontvangen. Ouders en familie van nieuwe kinderen gaan een financiële bijdrage betalen. Er is een groeiende wachtlijst met kinderen, wier ouders/familie om plaatsing verzoeken. In onderling overleg tussen Kings and Queens en Rising Stars is besloten om op het dringende verzoek van de care takers in te gaan en de allowances per 1 maart flink te verhogen. Dit moet voorkomen dat goede medewerkers alleen om financiële redenen vertrekken. Rising Stars zal de zorgboerderij financieel blijven steunen tot 1 januari 2021, zoals in 2018 reeds aangekondigd. In 2021 zal de zorgboerderij grotendeels zelfvoorzienend kunnen en moeten zijn.

Rising Stars zal zich meer gaan inzetten voor de ondersteuning van externe of thuiswonende kinderen. Het huidige aantal van 6 kinderen zal worden uitgebreid tot 10 kinderen met hulp van donateurs en fondsen. Het zal dan vooral gaan om financiële ondersteuning ten behoeve van het kunnen volgen van onderwijs of een beroepsopleiding. Henny en Jaap Matser zullen namens Rising Stars en vanuit de grote, wederzijdse betrokkenheid één keer per 2 jaar een kort werkbezoek aan Ghana en aan de zorgboerderij brengen. Hierdoor kunnen wij ook persoonlijk met iedereen in contact blijven en zijn of haar ontwikkeling volgen. Dit alles, natuurlijk, met hulp van onze donateurs, fondsen, vrienden en familie in Nederland.

Jaap & Henny Matser, Ghana, 11- 03-2019

Share