CBF-Erkenningspaspoort

We zijn officieel door het CBF erkend!

Klik hier voor de pagina

Rising Stars

Kinderen en jong-volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana kansen bieden op groei en ontwikkeling.

Dit willen we oplossen

Het uitsluiten van kinderen en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking uit de samenleving, waardoor zij geen of te weinig kansen krijgen om zich te ontwikkelen als mens en burger in de samenleving van met name Ghana in West Afrika.

Dit is waar we trots op zijn

Stap voor stap ontwikkelt zich een veilige zorgboerderij voor 10-12 kinderen/jongeren met een beperking op eigen grond onder leiding van een Ghanese NGO. Rising Stars ondersteunt hiernaast zelf ook 40 kinderen/jongeren in hun thuis- , school-situatie of dagbestedingssituatie.

Pandas are beautiful
Share