Tekenen van hoop

“Je inzetten voor iets dat goed is, die inspiratie herken ik zeker uit de woorden van Vaclav Havel. Dat mogen wij doen via onze stichting Rising Stars, maar gelukkig doen heel veel mensen dat met ons. We krijgen hulp vanuit de PGN, uit Nuenen maar ook uit het hele land. En met die hulp heeft de stichting ook in het jaar 2022 weer veel kunnen doen in Ghana.  Er gaat in dat land veel niet goed, maar dat mag geen reden zijn om je niet in te zetten voor de levens van anderen. Naast alle problematiek in een land dat steeds moet zien te overleven, zijn er steeds tekenen van hoop.  

Blessing, een jonge vrouw met een lichamelijke beperking, die nu 18 jaar is, gaat deze zomer haar VWO-examen doen. Toen ze een half jaar oud was is ze achtergelaten door haar moeder en vader. Haar moeder is niet in staat om voor haar te zorgen. Ze gaat al jaren door de week naar school op een internaat en in de weekenden woont ze in de zorgboerderij die Rising Stars ondersteunt. Blessing kan heel goed leren. Rising Stars heeft haar beloofd om haar verder te ondersteunen bij een vervolg- of beroepsopleiding. Het is geweldig om te zien hoe ze zich ontwikkelt.  

In het noorden van Ghana ondersteunen we inmiddels 35 zogenoemde ‘special workers’.      Dit zijn jongvolwassen mensen met een verstandelijke beperking. Met de juiste begeleiding kunnen ze fulltime werken. Hiervoor krijgen zij ook een kleine vergoeding. Wat hoop geeft is dat deze mensen thuis kunnen blijven wonen bij hun familie dankzij kleinschalige werkprojecten in hun buurt.  

In het midden van Ghana functioneert alweer zo’n tien jaar een zorgboerderij voor tien inwonende kinderen en jong-volwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Al jaren leven zij hier veilig en actief en als het even kan wordt er gezongen en gedanst.      

In 2022 konden we de uitgevallen installatie voor zonne-energie weer laten repareren.          Ook is er geen overlast meer van de erosie door herinrichting van het terrein ( = regenwater management…). In het najaar kon de grote groentetuin met hulp van een Ghanese vrijwilliger opnieuw gestart worden en is er nu weer verse groente van eigen bodem. 

Tenslotte zijn we in 2022 gestart met de ondersteuning van een lichamelijk beperkte baby die de naam Alberta heeft gekregen. Haar ouders hebben haar te vondeling gelegd en zijn onvindbaar….Zij wordt voorlopig opgevangen en verzorgd in sociaal centrum ‘Mother Care’ in het zuiden van Ghana. Rising Stars financiert haar persoonlijk begeleidster en we hopen haar in 2024 als peuter weer terug te zien. 

Conclusie: met veel liefde, hoop en concrete steun, kunnen we deze kinderen en jong-volwassen mensen een zo goed mogelijk leven en veiligheid bieden, met zo min mogelijk uitsluiting in een land in ontwikkeling.” 

Jaap en Henny Matser, namens Rising Stars Nuenen.  www.rising-stars.nl  

Share

Een nieuwe vraag om ondersteuning 

Onlangs kregen we een verzoek om ondersteuning van een collega stichting uit Boxtel. Zij ondersteunen een Sociaal Centrum met een klein weeshuis en basisschool in Swedru in het zuiden van Ghana met de naam ‘Mother Care’.        Wij bezochten dit project al enkele keren in Ghana. Enige tijd geleden werd een te vondeling gelegde baby bij hen gebracht. De baby heeft de naam Alberta gekregen. Na onderzoek in een ziekenhuis bleek de baby in ieder geval ernstig lichamelijk beperkt en had intensieve zorg en begeleiding nodig. Aan Rising Stars is gevraagd of wij Alberta mee zouden willen ondersteunen, vanwege de hoge medische en begeleidingskosten. Rising Stars heeft besloten om mee te gaan ondersteunen op maandelijkse basis. Rising Stars financiert de kosten van een persoonlijk begeleidster voor Alberta.    

Tenslotte wensen wij alle lezers, vrienden en donateurs van Stichting Rising Stars een Gelukkig en Vredig Nieuw Jaar 2023 toe. 

Namens het Bestuur, 

Jaap en Henny Matser. 

Share

Berichten uit het dagbestedingsproject /werkplaatsen Tuma Viela ( = Goed Werk ) in Tamale, Noord-Ghana 

Ruim 35 jonge mensen met een verstandelijke beperking in Tamale blijven ook dit jaar ondersteund door Rising Stars. Dit project onder leiding van de Nederlandse Ellen Seldenthuis loopt echt goed en verdient zelf ook een deel van het benodigde geld voor de exploitatie. Dit blijft het tweede, grotere project dat Rising Stars nu in Ghana ondersteunt.   

Dankzij de begeleide dagbesteding en de vergoeding van enkele kosten kunnen deze jonge mensen thuis bij hun ouders of familie blijven wonen!     

Heel apart is dat een kleine groep mensen met een verstandelijke beperking een klein dorp buiten Tamale aan het schoonmaken en opruimen zijn.                    Hierdoor voelen de dorpsbewoners ook meer hun probleem en gaan nu de schoonmaakploeg helpen!!!        

Share

Berichten uit de projecten van Rising Stars in Ghana, december 2022


Op advies van Rising Stars gaat NGO Kings and Queens per 1-1-2024 volledig zelfstandig functioneren en de exploitatie kosten van de zorgboerderij volledig financieren. Rising Stars zal na die tijd nog wel enkele bijzondere kosten voor haar rekening nemen, zoals: medicatie- en ziekenhuiskosten van enkele kinderen en de schoolkosten van Blessing.
Onlangs is de voorzitter van het bestuur van NGO Kings and Queens mr. Adomaku overleden. Hij heeft zich sinds 2006 bestuurlijk ingezet voor de in Kings and Queens verblijvende kinderen.
Deze zomer is het bestuur van Kings and Queens uitgebreid met een nieuw bestuurslid mr. Richard Akurugu. Wij kennen hem als opsteller destijds van het meerjaren business plan voor de zorgboerderij. Als bestuurslid zal hij zich gaan inzetten als fondsenwerver.
De voorbereidingen voor de herstart van de biologische groentetuin lopen. Dit jaar nog zullen de medewerkers van de zorgboerderij samen met vrijwilliger Kennedy de groentetuin gaan aanleggen. Rising Stars zal de startkosten voor haar rekening nemen. We hopen dat de kinderen en begeleiders volgend jaar weer eigen groentes kunnen oogsten.
Op dit moment vraagt – helaas – ook het zonne energie systeem weer onze aandacht. Na ampel overleg met de Ghanese leverancier zijn onlangs enkele kapotte accu’s vervangen door betere nieuwe en kan de zonne- energie weer gebruikt worden.
Volgend jaar zullen de overige accu’s vervangen worden, zodat de zonne-energie volledig en langdurig benut kan worden.

solar werkzaamheden

Share

De bouw van een zorgboerderij

Rising Stars in Ghana

Sinds geruime tijd proberen wij met Stichting Rising Stars om samen met onze Ghanese partner NGO Kings and Queens grenzen te verleggen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen we doen mede dankzij veel ondersteuning vanuit Nuenen c.a.

Het bouwen van een zelfvoorzienende boerderij zien we als een goed middel om de kinderen en jongeren meer veiligheid en kansen te geven in de Ghanese samenleving. Op dit moment is de realisering van dit project in een eindstadium: er wonen nu 10-12 kinderen en jongeren, begeleid door 4 Ghanese begeleidsters. De boerderij heeft een capaciteit voor 500 varkens en 4.000 kippen. Hier werken vier boeren ondersteund door enkele jongere bewoners van de zorgboerderij. De derde kippenschuur voor opnieuw 2.000 legkippen is bijna klaar. Er is voldoende land om maïs en groentes te oogsten. Waterputten en zonne-energie zijn voorhanden.

Erosie en corona belemmeren

En toen kwamen er nog heviger stortbuien en erosie als gevolg van de verandering van het klimaat en daarna ging Ghana in 2020 op slot vanwege de corona-pandemie! De toch al zwakke economie reageert met een grote inflatie, prijsstijgingen en groeiende werkloosheid. De regering heeft geen diepe zakken, geen vaccinatiebeleid en sluit alle scholen….

De boerderij heeft nu nauwelijks inkomsten en wel kosten. Hoe kunnen we nu verder net het verleggen van de sociale grenzen??

Dat is niet zo eenvoudig en vraagt net als hier: voorzichtigheid, geduld, begrip en meer steun vanuit de Ghanese overheid en vanuit Nederland.

Met goede moed doorgaan

Rising Stars zal de oorspronkelijke ambitie moeten beperken en wil als goede, verre vrienden doorgaan met ondersteuning. Voorlopig kunnen we even niet meer op werkbezoek naar Ghana, maar het contact blijft via ( beeld-)telefoon en PC zeker in stand.

Wij hopen vanuit Nuenen de grenzen alsnog en structureel te kunnen verleggen.

Een extra steuntje in de rug voor dit project kunnen we in de huidige situatie zeker gebruiken….

Met goede moed,

Jaap en Henny Matser

www.rising-stars.nl

Stichting Rising Stars Nuenen: NL09 RABO 0134 6344 38 o.v.v. Corona in Ghana

Share

Werkbezoek Ghana 2019

Verslag van het werkbezoek van Rising Stars aan Zorgboerderij Kings and Queens, project partner in Offinso, Ghana, in Februari 2019

1. Ontvangst en eerste indrukken We zijn weer heel enthousiast en hartelijk ontvangen door de kinderen/jongeren, care takers en gedelegeerd directeur van zorgboerderij Kings and Queens. We hadden elkaar sinds het werkbezoek in 2017 duidelijk gemist. De cadeautjes, kleding en kerstbonussen werden met gejuich ontvangen…..

Wijzelf zagen aan het begin van dit werkbezoek al verschillende veranderingen sinds 2017:

• in plaats van 11 ontmoetten wij nu 9 inwonende, vrolijke kinderen/jongeren, van wie sommigen echt groot geworden waren;
• van de 5 care takers waren 2 nieuw voor ons: Vivian en Mohammed;
• het terrein vóór het woongebouw wordt langzaam maar zeker een mooie tuin met gras, beplanting in de perken en paden met betonnen stootranden. Dit alles als onderdeel van het zg.Erosie Project en met hulp van een project-tuinman;
• de boerderij was uitgebreid met 2 grote kippenschuren voor elk 2.000 kuikens, resp. legkippen. Het fundament voor een derde, grote kippenschuur was al gelegd!
• het eerste deel van de zonnepanelen lag op het dak van het woongebouw en zorgde er al voor dat er geen gewone electra meer hoefde te worden ingekocht, wat jaarlijks een geweldige besparing gaat opleveren. Rising Stars en de Wilde Ganzen gaan dit jaar samen de 2e en afrondende fase van dit project financieren.

Tijdens ons verblijf in Offinso volgden de kinderen in 3 groepjes actief hun dagprogramma. Wij konden hier met onze vrienden Sjoerdje en Coert wat extra’s aan toevoegen, zoals muziek maken, schilderen, spelletjes doen, klussen etc.

Blessing is, als enige scholiere van deze groep, bezig met haar eindexamen Junior High School en wordt mogelijk toegelaten tot de Secondary High School met verblijf in het schoolinternaat. Rising Stars is in principe bereid om haar schoolkosten te blijven financieren.

2. De boerderij en zelfvoorziening Mr.Asante heeft ons mondeling en schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over de financiële resultaten van de zorgboerderij in 2018:
• de verkoop van vleesvarkens via de 2 winkels in Offinso en via rechtstreekse verkoop is in 2018 toegenomen t.o.v. 2017.Twee boeren en Sarfo Yaw, 1 van de 9 bewoners, werken dagelijks in en voor de varkensboerderij;
• in 2018 zijn 2 grote kippenschuren opgeleverd en inmiddels bevolkt door 2.000 NL legkippen en 2.000 NL kuikens. De legkippen leggen volop eieren, die dagelijks met behoorlijke aantallen aan lokale en regionale handelaren verkocht worden. In de loop van dit jaar zijn de kuikens uitgegroeid tot legkippen en gaan ook eieren leggen. In de kippenboerderij werken nu 2 vaste boeren met ad hoc hulp van buiten en een waakzame dierenarts;
• een belangrijke tegenvaller voor de boerderij blijft de economische situatie in Ghana. Alles wordt constant duurder als gevolg van de jaarlijkse inflatie van 15 tot 10% en de steeds zwakkere positie van de Ghanese Cedi tov van de dollar en euro. Vooral de kosten van maïs en ander geïmporteerd veevoer van goede kwaliteit blijven stijgen. Dit hoorden we ook van andere Ghanezen met boerderij projecten. Het bestuur van NGO Kings and Queens heeft vastgesteld dat verdere schaalvergroting en kostenbeheersing nodig zijn de komende jaren. Een derde kippenschuur blijft gewenst en een grote, elektrische maal-mixmachine voor het veevoer was al aangeschaft om arbeidsuren te beperken. De 2e fase van het zonne energie project is met name gericht op kostenbesparing in de boerderij.

3. De toekomst van het care centre Geleidelijk komen er jaarlijks meer donaties binnen uit Ghana zelf en in 2018 is zelfs een kleine bijdrage uit een gemeentelijk fonds ontvangen. Ouders en familie van nieuwe kinderen gaan een financiële bijdrage betalen. Er is een groeiende wachtlijst met kinderen, wier ouders/familie om plaatsing verzoeken. In onderling overleg tussen Kings and Queens en Rising Stars is besloten om op het dringende verzoek van de care takers in te gaan en de allowances per 1 maart flink te verhogen. Dit moet voorkomen dat goede medewerkers alleen om financiële redenen vertrekken. Rising Stars zal de zorgboerderij financieel blijven steunen tot 1 januari 2021, zoals in 2018 reeds aangekondigd. In 2021 zal de zorgboerderij grotendeels zelfvoorzienend kunnen en moeten zijn.

Rising Stars zal zich meer gaan inzetten voor de ondersteuning van externe of thuiswonende kinderen. Het huidige aantal van 6 kinderen zal worden uitgebreid tot 10 kinderen met hulp van donateurs en fondsen. Het zal dan vooral gaan om financiële ondersteuning ten behoeve van het kunnen volgen van onderwijs of een beroepsopleiding. Henny en Jaap Matser zullen namens Rising Stars en vanuit de grote, wederzijdse betrokkenheid één keer per 2 jaar een kort werkbezoek aan Ghana en aan de zorgboerderij brengen. Hierdoor kunnen wij ook persoonlijk met iedereen in contact blijven en zijn of haar ontwikkeling volgen. Dit alles, natuurlijk, met hulp van onze donateurs, fondsen, vrienden en familie in Nederland.

Jaap & Henny Matser, Ghana, 11- 03-2019

Share