De bouw van een zorgboerderij

Rising Stars in Ghana

Sinds geruime tijd proberen wij met Stichting Rising Stars om samen met onze Ghanese partner NGO Kings and Queens grenzen te verleggen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen we doen mede dankzij veel ondersteuning vanuit Nuenen c.a.

Het bouwen van een zelfvoorzienende boerderij zien we als een goed middel om de kinderen en jongeren meer veiligheid en kansen te geven in de Ghanese samenleving. Op dit moment is de realisering van dit project in een eindstadium: er wonen nu 10-12 kinderen en jongeren, begeleid door 4 Ghanese begeleidsters. De boerderij heeft een capaciteit voor 500 varkens en 4.000 kippen. Hier werken vier boeren ondersteund door enkele jongere bewoners van de zorgboerderij. De derde kippenschuur voor opnieuw 2.000 legkippen is bijna klaar. Er is voldoende land om maïs en groentes te oogsten. Waterputten en zonne-energie zijn voorhanden.

Erosie en corona belemmeren

En toen kwamen er nog heviger stortbuien en erosie als gevolg van de verandering van het klimaat en daarna ging Ghana in 2020 op slot vanwege de corona-pandemie! De toch al zwakke economie reageert met een grote inflatie, prijsstijgingen en groeiende werkloosheid. De regering heeft geen diepe zakken, geen vaccinatiebeleid en sluit alle scholen….

De boerderij heeft nu nauwelijks inkomsten en wel kosten. Hoe kunnen we nu verder net het verleggen van de sociale grenzen??

Dat is niet zo eenvoudig en vraagt net als hier: voorzichtigheid, geduld, begrip en meer steun vanuit de Ghanese overheid en vanuit Nederland.

Met goede moed doorgaan

Rising Stars zal de oorspronkelijke ambitie moeten beperken en wil als goede, verre vrienden doorgaan met ondersteuning. Voorlopig kunnen we even niet meer op werkbezoek naar Ghana, maar het contact blijft via ( beeld-)telefoon en PC zeker in stand.

Wij hopen vanuit Nuenen de grenzen alsnog en structureel te kunnen verleggen.

Een extra steuntje in de rug voor dit project kunnen we in de huidige situatie zeker gebruiken….

Met goede moed,

Jaap en Henny Matser

www.rising-stars.nl

Stichting Rising Stars Nuenen: NL09 RABO 0134 6344 38 o.v.v. Corona in Ghana

Share

Werkbezoek Ghana 2019

Verslag van het werkbezoek van Rising Stars aan Zorgboerderij Kings and Queens, project partner in Offinso, Ghana, in Februari 2019

1. Ontvangst en eerste indrukken We zijn weer heel enthousiast en hartelijk ontvangen door de kinderen/jongeren, care takers en gedelegeerd directeur van zorgboerderij Kings and Queens. We hadden elkaar sinds het werkbezoek in 2017 duidelijk gemist. De cadeautjes, kleding en kerstbonussen werden met gejuich ontvangen…..

Wijzelf zagen aan het begin van dit werkbezoek al verschillende veranderingen sinds 2017:

• in plaats van 11 ontmoetten wij nu 9 inwonende, vrolijke kinderen/jongeren, van wie sommigen echt groot geworden waren;
• van de 5 care takers waren 2 nieuw voor ons: Vivian en Mohammed;
• het terrein vóór het woongebouw wordt langzaam maar zeker een mooie tuin met gras, beplanting in de perken en paden met betonnen stootranden. Dit alles als onderdeel van het zg.Erosie Project en met hulp van een project-tuinman;
• de boerderij was uitgebreid met 2 grote kippenschuren voor elk 2.000 kuikens, resp. legkippen. Het fundament voor een derde, grote kippenschuur was al gelegd!
• het eerste deel van de zonnepanelen lag op het dak van het woongebouw en zorgde er al voor dat er geen gewone electra meer hoefde te worden ingekocht, wat jaarlijks een geweldige besparing gaat opleveren. Rising Stars en de Wilde Ganzen gaan dit jaar samen de 2e en afrondende fase van dit project financieren.

Tijdens ons verblijf in Offinso volgden de kinderen in 3 groepjes actief hun dagprogramma. Wij konden hier met onze vrienden Sjoerdje en Coert wat extra’s aan toevoegen, zoals muziek maken, schilderen, spelletjes doen, klussen etc.

Blessing is, als enige scholiere van deze groep, bezig met haar eindexamen Junior High School en wordt mogelijk toegelaten tot de Secondary High School met verblijf in het schoolinternaat. Rising Stars is in principe bereid om haar schoolkosten te blijven financieren.

2. De boerderij en zelfvoorziening Mr.Asante heeft ons mondeling en schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over de financiële resultaten van de zorgboerderij in 2018:
• de verkoop van vleesvarkens via de 2 winkels in Offinso en via rechtstreekse verkoop is in 2018 toegenomen t.o.v. 2017.Twee boeren en Sarfo Yaw, 1 van de 9 bewoners, werken dagelijks in en voor de varkensboerderij;
• in 2018 zijn 2 grote kippenschuren opgeleverd en inmiddels bevolkt door 2.000 NL legkippen en 2.000 NL kuikens. De legkippen leggen volop eieren, die dagelijks met behoorlijke aantallen aan lokale en regionale handelaren verkocht worden. In de loop van dit jaar zijn de kuikens uitgegroeid tot legkippen en gaan ook eieren leggen. In de kippenboerderij werken nu 2 vaste boeren met ad hoc hulp van buiten en een waakzame dierenarts;
• een belangrijke tegenvaller voor de boerderij blijft de economische situatie in Ghana. Alles wordt constant duurder als gevolg van de jaarlijkse inflatie van 15 tot 10% en de steeds zwakkere positie van de Ghanese Cedi tov van de dollar en euro. Vooral de kosten van maïs en ander geïmporteerd veevoer van goede kwaliteit blijven stijgen. Dit hoorden we ook van andere Ghanezen met boerderij projecten. Het bestuur van NGO Kings and Queens heeft vastgesteld dat verdere schaalvergroting en kostenbeheersing nodig zijn de komende jaren. Een derde kippenschuur blijft gewenst en een grote, elektrische maal-mixmachine voor het veevoer was al aangeschaft om arbeidsuren te beperken. De 2e fase van het zonne energie project is met name gericht op kostenbesparing in de boerderij.

3. De toekomst van het care centre Geleidelijk komen er jaarlijks meer donaties binnen uit Ghana zelf en in 2018 is zelfs een kleine bijdrage uit een gemeentelijk fonds ontvangen. Ouders en familie van nieuwe kinderen gaan een financiële bijdrage betalen. Er is een groeiende wachtlijst met kinderen, wier ouders/familie om plaatsing verzoeken. In onderling overleg tussen Kings and Queens en Rising Stars is besloten om op het dringende verzoek van de care takers in te gaan en de allowances per 1 maart flink te verhogen. Dit moet voorkomen dat goede medewerkers alleen om financiële redenen vertrekken. Rising Stars zal de zorgboerderij financieel blijven steunen tot 1 januari 2021, zoals in 2018 reeds aangekondigd. In 2021 zal de zorgboerderij grotendeels zelfvoorzienend kunnen en moeten zijn.

Rising Stars zal zich meer gaan inzetten voor de ondersteuning van externe of thuiswonende kinderen. Het huidige aantal van 6 kinderen zal worden uitgebreid tot 10 kinderen met hulp van donateurs en fondsen. Het zal dan vooral gaan om financiële ondersteuning ten behoeve van het kunnen volgen van onderwijs of een beroepsopleiding. Henny en Jaap Matser zullen namens Rising Stars en vanuit de grote, wederzijdse betrokkenheid één keer per 2 jaar een kort werkbezoek aan Ghana en aan de zorgboerderij brengen. Hierdoor kunnen wij ook persoonlijk met iedereen in contact blijven en zijn of haar ontwikkeling volgen. Dit alles, natuurlijk, met hulp van onze donateurs, fondsen, vrienden en familie in Nederland.

Jaap & Henny Matser, Ghana, 11- 03-2019

Share

Op weg: 14de werkbezoek in Ghana

Op dit moment komen Henny en Jaap aan op het vliegveld in Accra. Het 14de werkbezoek alweer. Misschien extra spannend omdat vorig jaar het eerste jaar was dat zij niet zijn geweest..

Tijdens dit bezoek gaan ze de oplevering van 2 grote kippenschuren en van de eerste fase zonne-energie meemaken!

Veel succes Jaap en Henny en geniet!

 

 

Share

Ghana is geboekt!

Het volgende werkbezoek van Rising Stars aan Zorgboerderij Kings and Queens met 4 personen  zal in de periode 30 januari – 11 maart 2019 plaatsvinden. Tijdens dit bezoek gaan we de oplevering van 2 grote kippenschuren en van de eerste fase Zonne-energie meemaken. We zijn ook benieuwd naar de voortgang van het proces van gewenste financiële zelfvoorziening van de zorgboerderij.

We gaan vanaf nu elke twee jaar op werkbezoek naar Ghana en zullen u hiervan op de hoogte houden via onze Nieuwsbrieven.

Nuenen, 22-10-2018

Jaap& Henny Matser

Share

Zon Zon Zon

We gaan een nieuw project doen in Zorgboerderij Kings and Queens: het realiseren van Zonne -Energie in het zorgcentrum én in de boerderij. In november a.s. zal het eerste deel uitgevoerd worden: zonne-energie voor het woonverblijf van de kinderen en de kamers voor medewerkers en vrijwilligers. In 2019 volgt dan het realiseren van zonne-energie in de boerderij. In totaal worden 72 zonnepanelen geplaatst. Dit project wordt mede gefinancierd door: Rising Stars, de Wilde Ganzen, ASN_Foundation en Kringloopcentrum Wereldhuis in Eindhoven.

De Wilde Ganzen gaan de bijdrage van Rising Stars weer vermeerderen met 50% en vervolgens dit grotere budget doorsturen naar Kings and Queens in Ghana. Via de Wilde Ganzen hebben we een betrouwbaar Ghanees bedrijf gevonden, die de installatie gaat plaatsen en onderhouden.

We zoeken nog mede-financiers voor de tweede fase van dit project dat in 2019 uitgevoerd gaat worden. Via info@-rising-stars.nl kunt u ons contacten hierover.

In de loop van november gaan 2 stafmedewerkers van de Wilde Ganzen de zorgboerderij bezoeken en de resultaten van onze gezamenlijke ondersteuning in de afgelopen jaren evalueren.

Share