OPROEP!!

Rising Stars ondersteunt de 10 kinderen die in de zorgboerderij wonen en enkele kinderen die bij hun ouders of familie wonen. Wij hebben de vraag van enkele externe jongeren gekregen of wij hun willen helpen met het meefinancieren van hun opleiding ( middelbare school of beroepsopleiding ). Hier staan we in principe positief tegenover, maar we hebben onvoldoende middelen om hen nu tegelijk te ondersteunen en te volgen.

Hierbij doen we de oproep om ons te helpen met donaties voor de verblijfskosten van enkele kinderen in de zorgboerderij en de verblijfkosten van enkele nieuwe kinderen, die een schoolinternaat ( willen ) gaan bezoeken ( SHS: Secondary High School ). Wij kunnen e.e.a. verder toelichten via info@rising-stars.nl  .

Share