Projecten

Projecten in uitvoering van Stichting Rising Stars in Ghana

Rising Stars zet zich in voor het welzijn kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking in Ghana. Deze kinderen worden vaak niet geaccepteerd en krijgen hierdoor geen of zeer weinig kansen op een leven zoals leeftijdsgenoten. Dit uit zich vaak in opsluiting, verwaarlozing, mishandeling of erger.

margaretOp verzoek van Margaret Adutwumwaa in Offinso, Ashanti region, hebben Jaap en Henny Matser in 2005 hun vrijwillige steun toegezegd. Met behulp van de daarna opgerichte NGO Kings and Queens in Ghana en Stichting Rising Stars is de intensieve samenwerking begonnen. Al snel is het doel geworden: de realisering van een Zorgboerderij voor 10 -20 kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking In Offinso. Deze zorgboerderij zou zijn eigen zorgkosten op den duur moeten kunnen financieren uit de opbrengsten van de te ontwikkelen boerderij. In december 2008 is Margaret plotseling overleden. NGO Kings and Queens en Stichting Rising Stars hebben besloten om samen door te gaan en het plan van de oprichtster met vereende krachten te realiseren

nieuwe landStichting Rising Stars draagt op verschillende manieren direct, concreet, zichtbaar en toetsbaar bij aan de ontwikkeling van de kinderen en van de zorgboerderij. Zoals: betaling van 90% van de maandelijkse zorgkosten, financiering van de aankoop van 3 hectare grond en van de bouw van een woonvoorziening met diverse faciliteiten voor 10 kinderen en enkele inwonende begeleiders. Jaarlijks wordt een uitvoerig werkbezoek gebracht aan de Zorgboerderij. Rising Stars nodigt gasten uit om een kort bezoek van enkele weken te brengen aan het project en bemiddelt bij de plaatsing van vrijwilligers voor langere tijd ( minimaal 2-3 maanden ). Rising Stars adviseert het bestuur en de medewerkers van NGO Kings and Queens en helpt mee een ondersteunend netwerk te bouwen in Ghana, met name in Offinso. In Nederland besteedt Rising Stars heel veel tijd aan voorlichting en informatie geven, fondsen en donateurs werven en netwerken.

Anno augustus 2015 zijn we al een heel eind gevorderd met de ontwikkeling van de Zorgboerderij, dankzij een projectmatige aanpak en veel hulp uit Nederland.

Wat is al gerealiseerd:

* een care centre voor 12 kinderen op de nieuwe locatie van de zorgboerderij in Staff and childrenOffinso-Asuakoo. Vijf Ghanese medewerkers werken hier full time.

* er is water, een generator, aansluiting op het electriciteitsnetwerk en een korenmolen. Er wordt al heel wat verbouwd en geoogst op het land, zoals mais, sla, bonen, mango’s en bakbananen.

* ouders, familie en donateurs in Ghana dragen heel voorzichtig al wat bij in geld of natura.

* er begint in Ghana langzaam maar zeker een ondersteunend netwerk te ontstaan en meer bekendheid van dit ( voorbeeld-) initiatief.

* in samenwerking met de Wilde Ganzen wordt sinds 2013 de boerderij ontwikkeld. Einde 2015 is de derde varkensschuur gebouwd. Het doel is om in 2017 met een capaciteit van 4 schuren jaarlijks 500 slachtvarkens te fokken, mesten en verkopen. Samen met een nog te ontwikkelen kippenfarm zal de zorgboerderij vanaf 2019 zelfvoorzienend kunnen worden.

* in 2015 is samen met de Wilde Ganzen een woonvoorziening met 5 kamers gebouwd voor 4 medewerkers en enkele vrijwilligers.

De veranda van de woonvorziening voor de 10 kinderen en jongeren met een verstandelijke beperkin:

veranda

* Rising Stars ondersteunt ook 5 kinderen/jongeren die resp. bij hun ouders wonen in Offinso en Namon en in een schoolinternaat in Mampong..

Share

Geef een reactie