Kinderen met een beperking in Ghana 10 jaar ondersteund vanuit Nuenen c.a.

Vanuit Nuenen werken verschillende stichtingen elders in de wereld. Zij kregen een vraag om te ondersteunen en samen te werken of zagen zelf een probleem als een uitdaging.

Zo ook de Nuenenaren Jaap en Henny Matser. In 2005 kregen zij onverwacht de vraag om mee te helpen een kinderdagverblijf op te zetten voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in het stadje Offinso in Ghana. De noodzaak was duidelijk en het verschil met de zorg in Nederland enorm. Met hulp van notaris Fokkema richtten zij in 2007 de Stichting Rising Stars Nuenen op als partner van de Ghanese NGO Kings and Queens. Het idee was dat in een periode van 5 jaar wel een goed kinderdagverblijf op te zetten zou zijn.

En nu anno 2017 bestaat Rising Stars alweer 10 jaar. De vraag is wat is er in die jaren gebeurd en gedaan en wat is het perspectief?

Het verhaal van Jaap en Henny in het kort:

‘Vrijwilligerswerk in Ghana verschilt behoorlijk met de situatie in Nederland en we staan voortdurend voor verrassingen, positieve en minder positieve. Het kinderdagverblijf is inderdaad gestart met 15 kinderen. Maar al snel bleek dat ouders hun kinderen niet konden ( laten ) brengen en ophalen.       Te duur! En dus werd het kinderdagverblijf al snel een woonverblijf. De Ghanese oprichtster zette door en stuurde de kinderen niet naar huis. Met hulp van haar familie en Rising Stars werd een oud huis zonder voorzieningen in Offinso gehuurd… Geen toekomstbestendige oplossing en daarom is samen besloten om een kleinschalige zorgboerderij op eigen grond te ontwikkelen. De verwachting is dat er zo zelf geld verdiend zou kunnen worden om de zorg van nu 10 kinderen en jongeren en later ook thuiszorg en dagopvang  te kunnen financieren. Een voorbeeldfunctie die past in de Ghanese situatie zou het moeten worden.

En nu in 2017 wonen er 10 kinderen en jongeren in hun nieuwe zorgboerderij, begeleid door 5 Ghanese medewerkers en onder leiding van het Bestuur van de NGO Kings and Queens. De kinderen ervaren een veilige leefsituatie en er is een goede basiszorg met dagbesteding en werkzaamheden.  Er is een grote wachtlijst en er worden door Rising Stars al 5 kinderen in hun thuissituatie ondersteund. De boerderij is een gemengd bedrijf aan het worden met landbouw, tuinbouw en een varkensboerderij met 500 vleesvarkens. Hier werken momenteel 2 boeren. In 2017-2018 willen we proberen om met hulp van donateurs en fondsen een grote kippen boerderij met 6.000 Nederlandse legkippen te realiseren.

We hebben die 10 jaren heel veel hulp gekregen vanuit Nuenen, de regio Eindhoven en uit het hele land. Maar ontwikkelingssamenwerking gaat gepaard met ups en downs. Gelukkig zien we de afronding op hoofdlijnen naderen, zeker als de kippenboerderij klaar is en geld gaat opleveren. Daarna wil Rising Stars op beperktere schaal doorgaan met het realiseren van zonne energie en het stimuleren van deskundigheidsbevordering van de woonbegeleiders. Het borgen van het project voor de toekomst en het ontwikkelen van thuiszorg en dagopvang voor thuiswonende kinderen blijven dan nog over als uitdaging en als voorbeeldfunctie voor nieuwe Ghanese initiatieven.

Wij willen ons 10 jarig jubileum graag ook kleinschalig vieren op zaterdag 26 augustus in Nuenen.  Wij zijn dan als gast uitgenodigd tijdens het Goede Doelen weekend van Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen.

We zetten dan onze Ghanese kraam met informatie en mooie kunstnijverheid weer op en de grabbelton wordt gevuld voor de kinderen. We hebben de djembé – en percussie – groep Metisse uit Eindhoven uitgenodigd om ‘s middags hun prachtige West-Afrikaanse muziek te laten klinken en ons in beweging te zetten…..

AKWABAA: wees welkom!!! ‘.

Stichting Rising Stars Nuenen

www.rising-stars.nl

E: info@rising-stars.nl

T: 040-2833811

Share