FEEST: we bestaan 10 jaar!!!!

Stichting Rising Stars bestaat sinds 23 mei j.l. 10 jaar!!
En wat hebben we allemaal kunnen realiseren samen met onze Ghanese partner NGO Kings and Queens:
een zorgboerderij voor 10 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking
met een woonhuis voor de kinderen, een blok met 5 kamers voor de medewerkers en vrijwilligers, een varkensboerderij voor 500 varkens en een grote loods en een kleine kippenschuur voor de kinderen, een groot stuk land voor maís, citrusvruchten en groentes en eigen waterputten en electra via de gemeente. De ambitie is om dit jaar een grote kippenfarm te gaan bouwen voor 6.000 Nederlandse kippen.
De komende jaren zullen we diverse vrijwilligers en stagiaires kunnen plaatsen.
En dit alles konden we doen dank zij de hulp van onze familie, vrienden, het Bestuur van Rising Stars, de vele vrijwilligers, donateurs, fondsen en sponsors!
Hartelijk dank jullie allemaal en we hopen samen met jullie nog enkele stappen vooruit te kunnen gaan zetten in de komende jaren.
Mede namens het Bestuur van Rising Stars,
jaap en henny matser
Share