Nieuwsbrief februari 2017

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars,    Blessing vindt het TOF in zorgboerderij Kings and Queens (2)

Hierbij  onze eerste Nieuwsbrief in dit nieuwe jaar 2017  toe met allerlei nieuws over het project Zorgboerderij in Ghana en over de ondersteuning door Stichting Rising Stars.

Kort Nieuws
* Op donderdag 16 februari a.s. vliegen Henny en Jaap Matser weer naar Ghana voor hun 11e werkbezoek aan Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghana. Op 4 april zullen wij weer arriveren op Schiphol. Vanaf 28 februari zullen Sjoerdje en Coert Pasmans-van Nes drie weken met ons meewerken!

* Er wonen op dit moment 11 kinderen in de zorgboerderij in leeftijd variërend van 10-24 jaar. Zij worden door 5 Ghanese medewerkers begeleid.

* a.s. HBO-Verpleegkundige Anouk uit Gennep gaat in september en oktober a.s. als vrijwilligster gedurende 2 maanden 3 dagen per week in de zorgboerderij werken. Zij heeft in 2016 met haar familie al een oriënterend bezoek aan Offinso gebracht.

* de Jaarrekening 2016 en Begroting van 2017 van Rising Stars zijn al in concept gereed! De resultaten over 2016 zijn prima en de begroting 2017 is behoorlijk ambitieus.

Lopende en nieuwe projecten in de Zorgboerderij in 2016-2017

De vierde varkensschuur voor 160 varkens is klaar en in gebruik. Ook de tweede waterput speciaal voor de boerderij is gereed. De boerderij is nu ook aangesloten op de elektriciteit.

De inkomsten uit de boerderij vielen in 2016 onverwacht tegen. Hierover zal de komende weken in Ghana goed overleg gevoerd worden. Afhankelijk van de perspectieven voor 2017-2018 kunnen we met NGO Kingsd and Queens  afspraken maken over nieuwe projecten in de boerderij, zoals de ontwikkeling in 2017-2018 van een kippenfarm voor 6.000 Nederlandse kippen .

In 2017 willen we zeker de biologische groentetuin voor de kinderen en begeleiders laten aanleggen en hen laten leren en oefenen in het kweken van eigen groentes e.d. Hiervoor hebben we recent donaties ontvangen.

Activiteiten van Rising Stars in Nederland                                                                     

De Kerstmarkten in november en december 2016 zijn goed verlopen. De opbrengsten worden besteed aan de maandelijkse zorg- en begeleidingskosten van de kinderen.
In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van:

* de regionale collecte Samen Verder in Nuenen rondom Pasen. Een belangrijk deel van de Nuenense opbrengst is voor het goede doel van Stichting Rising Stars!

* de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd voor 160 gasten op vrijdag 7 April vanaf 18.00 uur in kerkelijk centrum de Regenboog in Nuenen ( voor inschrijving zie: www.solidariteitsmaaltijd.info ). De gehele netto opbrengst van deze avond is ook bestemd voor het project Zorgboerderij van Rising Stars!

Rising Stars heeft zich alweer ingeschreven voor deelname aan:

* de proloog Betere Werelddag van het Eckartcollege op dinsdag 16 mei in Eindhoven.
* Tuinfeest Eckartdal aan de Nuenenseweg in Eindhoven op zaterdag 20 mei van 10.00-17.00 uur.
* het 29e Afrikafestival in Hertme ( gem.Borne ) op    1 en 2 juli ( www.afrikafestivalhertme.nl ).

Ondersteuning gekregen en gevraagd

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij dit project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen uitvoeren, noch te zijner tijd afronden.

Van harte willen we daarom hier onze donateurs en fondsen van december 2016 en januari 2017  bedanken : Zorgboerderij de Bontekoe in Barsingerhorn (NH); Stichting Vraag en aanbod in Wijchen:

VRAAG EN aanbod

Er heeft zich een nieuwe donateur gemeld voor de ondersteuning van de kinderen: Welkom!
Eén donateur willen we speciaal noemen:  Barbara uit Cyprus, die jaarlijkse meerdere kinderen tegelijk financieel ondersteunt! Zeer bedankt namens Kings and Queens.

Verder blijven de ‘Dames van de Zijden Draad’ in   Beek & Donk e.o nog steeds Ghanese schorten en andere producten produceren en verkopen ten bate van de kinderen in Zorgboerderij Kings and Queens!
Dames van de zijden draad

Tijdens het a.s. werkbezoek kunnen we hiermee diverse aankopen ten bate van de kinderen gaan doen!!

Op dit moment kunnen de volgende projecten nog financiële ondersteuning gebruiken:

* sponsoring van (een deel van) de maandelijkse zorgkosten van enkele kinderen in Kings and Queens (basiskosten in de woonvoorziening zijn opgelopen tot  ruim € 90,- per  kind per maand. Dit is 3 euro per kind per dag).
Een bijdrage vanaf 5 euro per maand is heel welkom.

* in 2017 en 2018 willen we samen met zorgboerderij Kings and Quuens een kippenfarm met 6.000 Nederlandse kippen gaan bouwen. Dit wordt een flinke investering en alle hulp is welkom!

Nuenen, Jaap & Henny Matser, 13 februari 2017

Share