Op stap met Rising Stars…

Stichting Rising Stars ondersteunt sinds 2007 de Ghanese NGO Kings and Queens in Offinso, Ghana. Samen ontwikkelen en bouwen zij stap voor stap aan een ZORGBOERDERIJ voor 10-20 kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking. Een zelf voorzienende zorgboerderij kan hen de veiligheid en kansen bieden, die nodig zijn om een goed en zinvol leven te kunnen leiden.
Jaap en Henny Matser uit Nuenen zijn al in 2005 ingegaan op de uitnodiging om de Ghanese initiatiefnemers te ondersteunen bij de realisering van hun plannen. Daarom zijn zij voortdurend op stap voor dit project. De vrijwilligers, donateurs en fondsen in en rond Stichting Rising Stars zorgen er voor dat er jaarlijkse kleinere en grotere stappen gezet kunnen worden in dit voorbeeld-project.
In het eerste kwartaal van dit jaar hebben Jaap en Henny alweer hun negende werkbezoek aan Ghana gebracht. Dit keer werkten zij 7 weken in en voor het project in Ghana. Rondstappen in Ghana in temperaturen van 35-40 graden celsius is niet niks. Jaap vertelt ‘ons motto dit jaar is geworden: leren langzaam te lopen, zoals onze Ghanese partners ons laten zien’.
Wat is nu een belangrijk resultaat in de zorg boerderij? Henny vertelt:’ook dit jaar zagen we dat de 10 kinderen in de zorgboerderij gegroeid waren in alle opzichten. De goede basiszorg die we nu bereikt hebben, kan je zien aan de kinderen. Twee kinderen kunnen ook redelijk functioneren dankzij regelmatige medicatie’
De boerderij als toekomstige bron van inkomsten heeft nu een capaciteit van 240 vleesvarkens. Hiervoor zijn twee ruime varkensschuren beschikbaar. Jaap licht toe: ‘de eerste 20 varkens zijn tijdens ons verblijf in februari verkocht. Zij waren 1 jaar en op het gewenste gewicht. Duidelijk was wel dat deze varkens niet blij waren met hun vertrek, want zij lieten dat goed horen’. De komende jaren wordt de boerderij langzaam uitgebreid naar 500 te verkopen varkens per jaar en er komt een complete kippenfarm met 6.000 legkippen. Hiervoor worden enkele medewerkers aangesteld. Op de eigen drie hectare grond wordt ook van alles verbouwd en geoogst, zoals: maïs, bonen, sla, aubergines, papaya’s en mango’s. Dit jaar zal wat extra landbouwgrond aangekocht kunnen worden voor de productie van maïs.
Terug in Nederland wordt het tempo langzaam weer opgevoerd en gaat de mobiele winkel draaien. Regelmatig worden er markten en festivals bezocht en lezingen gegeven . Op dit moment is Rising Stars te gast in de Wereld Winkel in Nuenen met kunstnijverheid, kaarten en dergelijke.
Met de Wilde Ganzen en andere fondsen wordt druk overlegd over de samenwerking en ondersteuning in de komende vier jaren. Jaap legt uit:’samen met onze Ghanese partner zijn we een plan aan het schrijven om in 2019 de status van zelfvoorziening te bereiken’.
Daarvoor moeten nog heel wat ( financiële ) stappen gezet worden. Wie een eindje mee wil lopen is van harte welkom via info@rising-stars.nl

Share