Een Zorgboerderij in Ghana: utopie of werkelijkheid ?

De Ghanese Margaret Adutwumwaa kwam in 2005 op de gedachte om kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking een veilige en fijne opvang te gaan bieden. Deze kinderen bleken in haar dorp Offinso weinig kansen te krijgen en stonden bloot aan verwaarlozing en onmacht.
Haar droom kan omschreven worden als: het ontwikkelen van een Zorg – Boerderij. Met alleen haar familie tot steun leek deze droom een utopie te blijven.
Margaret begon gewoon op eigen kracht met het aanbieden van dagopvang in haar eigen huis.Enkele jaren later in december 2008 overleed Margaret plotseling……..

Anno 2013 wordt haar droom steeds concreter en steeds meer zichtbaar.
De verklaring hiervoor is: Margaret begon gewoon zelf en vroeg vervolgens aan mensen die op haar weg kwamen wat ze van haar initiatief vonden en vervolgens of ze mee wilden denken en doen en….financieren.
Jaap en Henny Matser waren in 2005 twee van die mensen: toevallig in Offinso te gast in een weeshuis…waar Margaret ook als vrijwilliger assisteerde…

Al snel werd op ons voorstel gekozen voor een samenwerking als gelijkwaardige partners, ieder vanuit een eigen kleinschalige stichting. Margaret richtte in 2006 NGO Kings and Queens op in Offinso. Jaap en Henny richtten in 2007 in Nuenen Stichting Rising Stars op.

Het bestuur van Rising Stars bestaat uit drie personen: Jaap Matser (voorzitter), Liesbeth Deckers-van Campen (secretaris) en René van Tiel (penningmeester, woonachtig in Wapserveen). Henny Matser is de eerste vrijwilliger en belast met administratieve zaken. Zij woont alle bestuursvergaderingen bij.

Als initiatiefnemers zijn Jaap en Henny de motor van Rising Stars: jaarlijks werken zij samen 2 maanden fulltime in het project in Ghana; zij doen samen de PR en communicatie en drijven een mobiele winkel in Ghanese kunstnijverheid. Jaap werkt minimaal 20 uur per week voor de stichting: plannen en begrotingen maken; fondsen, donateurs, sponsoren en vrijwilligers werven; presentaties geven; netwerken; relatiebeheer etcetera.

Het is boeiend en zinvol werk en vraagt stevige inzet en uithoudingsvermogen.    Door onze leeftijd en ervaring kunnen we veel tijd en kwaliteiten inzetten.              Jaap heeft 30 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt en ook internationale ervaring opgedaan. Door in 2008 gebruik te maken van pré-pensioen is hij volledig vrijgesteld voor vrijwilligerswerk. Stichting Lunet zorg in Eindhoven was zijn laatste werkgever. Henny werkt parttime in de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Beiden en samen hebben wij veel netwerken. We krijgen veel vrijwillige hulp van onze 3 dochters, familieleden, vrienden en vrijwilligers. In Ghana doen wij samen van alles: spelen en activiteiten doen met de kinderen, personeelszorg, klussen, overleg en onderhandeling met het Bestuur van NGO kings and Queens, vooral met mr.Gabriël Asante de secretaris-penningmeester. Maar ook: korte presentaties geven, relaties leggen met andere projecten in het dorp en elders in Ghana. Sinds dit jaar werken we nauw samen met de Wilde Ganzen.

Wat is er inmiddels met z’n allen gerealiseerd:

* tien kinderen met een verstandelijke beperking zijn in 2012 verhuisd van hun oude huurwoning naar hun nieuwe woonvoorziening op een eigen locatie met 3 hectare grond.

* zij worden begeleid door 4 Ghanese begeleiders en ondersteund door het Bestuur van NGO Kings and Queens; regelmatig komen vrijwilligers uit Ghana en uit het buitenland enige tijd assisteren.

* er is eigen water aangeboord; er is aansluiting op het electriciteits netwerk van het dorp (2013); er is een kleine korenmolen; er is een generator als extra stroomvoorziening.

* sinds februari 2013 wordt de thuiszorg van 2 meervoudig beperkte jongens van 20+ in Offinso financieel ondersteund door donateurs via Rising Stars.

* de opbouw en inrichting van de boerderij is in 2013 gestart met financiering van Rising Stars en de Wilde Ganzen samen. Uit onderzoek is gebleken dat een varkensboerderij de beste kansen heeft om op termijn de zorg volledig te bekostigen. De eerste varkensschuur + faciliteiten worden binnenkort opgeleverd. Tien zwangere zeugen zullen de eerste bewoners worden van de varkensschuur, die een capaciteit van 80 volwassen varkens heeft.

* in 2014 wil Rising Stars een bedrag van € 25.000,- beschikbaar stellen voor de bouw van een tweede varkensschuur ( voor 160 varkens ) en een deel van de  werkschuur voor het personeel van de boerderij. De Wilde Ganzen worden weer uitgenodigd om deze vlucht samen te maken.

* in de periode 2014-2018 willen we de zorgboerderij zoveel mogelijk afronden en financieel onafhankelijk laten functioneren.

De moraal van dit verhaal is:
Ook deze droom kan stap voor stap werkelijkheid worden door samenwerking, volharding, vertrouwen, samen oplossen van problemen onderweg, communicatie en transparantie, etcetera; en door hulp en steun van veel mensen, organisaties, fondsen, bedrijven in Nuenen en de rest van Nederland en zelfs van enkele donateurs/vrienden in het buitenland.

Met dank voor uw aandacht en interesse,

Jaap en Henny Matser

Share