Een Zorgboerderij in Ghana: utopie of werkelijkheid ?

De Ghanese Margaret Adutwumwaa kwam in 2005 op de gedachte om kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking een veilige en fijne opvang te gaan bieden. Deze kinderen bleken in haar dorp Offinso weinig kansen te krijgen en stonden bloot aan verwaarlozing en onmacht van ouders en familie.

Haar droom kan omschreven worden als: het ontwikkelen van een Zorg – Boerderij. Met alleen haar familie tot steun leek deze droom een utopie te blijven. Margaret begon gewoon op eigen kracht met het aanbieden van dagopvang in haar eigen huis.

Enkele jaren later in december 2008 overleed Margaret plotseling……..

Anno 2014 wordt haar droom steeds concreter en steeds meer zichtbaar. De verklaring hiervoor is: Margaret begon gewoon zelf en vroeg vervolgens aan mensen die op haar weg kwamen wat ze van haar initiatief vonden en vervolgens of ze mee wilden denken en doen en….financieren.

Jaap en Henny Matser waren in 2005 twee van die mensen: toevallig in Offinso te gast in een weeshuis…waar Margaret ook als vrijwilliger assisteerde…

Al snel werd op ons voorstel gekozen voor een samenwerking als gelijkwaardige partners, ieder vanuit een eigen kleinschalige stichting. Margaret richtte in 2006 NGO Kings and Queens op in Offinso. Jaap en Henny richtten in 2007 Stichting Rising Stars op in Nuenen ( N-Br.).

Als initiatiefnemers zijn Jaap en Henny de motor van Rising Stars: jaarlijks werken zij samen 6-7 weken fulltime in het project in Ghana; zij doen samen de PR en communicatie en drijven een mobiele winkel in Ghanese kunstnijverheid. Jaap werkt als vrijwilliger minimaal 20 uur per week voor de stichting: plannen en begrotingen maken; fondsen, donateurs, sponsoren en vrijwilligers werven; presentaties geven; netwerken; relatiebeheer etcetera.

Het is boeiend en zinvol werk en vraagt stevige inzet en uithoudingsvermogen. Door onze leeftijd en ervaring kunnen we veel tijd en kwaliteiten inzetten. Samen hebben wij veel netwerken. We krijgen de nodige vrijwillige hulp van onze drie dochters, familieleden, vrienden en vrijwilligers.

In Ghana doen wij samen van alles: spelen en activiteiten doen met de kinderen, personeelszorg, klussen, overleg en onderhandeling met het Bestuur van NGO Kings and Queens, vooral met mr.Gabriël Asante de secretaris-penningmeester. Maar ook: korte presentaties geven, relaties leggen met andere projecten in het dorp en elders in Ghana. Sinds 2013 werken we nauw samen met de Wilde Ganzen.

Wat is er inmiddels met z’n allen gerealiseerd:

* tien kinderen met een verstandelijke beperking zijn in 2012 verhuisd van een oude huurwoning naar hun nieuwe woonvoorziening op een eigen locatie met 3 hectare grond.

* zij worden begeleid door 4 Ghanese begeleiders en ondersteund door het Bestuur van NGO Kings and Queens; regelmatig komen vrijwilligers uit Ghana en uit het buitenland enige tijd assisteren.

* er is eigen water aangeboord; er is aansluiting op het electriciteits netwerk van het dorp (2013); er is een kleine korenmolen en er is een generator als extra stroomvoorziening.

* sinds februari 2013 wordt de thuiszorg van een meervoudig beperkte jongen van 20+ in Offinso financieel ondersteund door donateurs via Rising Stars.

* de opbouw en inrichting van de boerderij is in 2013 gestart met financiering van Rising Stars en de Wilde Ganzen samen. Uit Ghanees onderzoek is gebleken dat een (varkens-) boerderij de beste kansen heeft om op termijn de zorg volledig te bekostigen. De eerste varkensschuur + faciliteiten zijn eind 2013 opgeleverd. Tien zwangere zeugen zijn sinds december 2013 na elkaar ‘bevallen’ van zo’n 70 biggetjes.

* in augustus 2014  kon Rising Stars samen met de Wilde Ganzen een bedrag van                € 25.000,- beschikbaar stellen voor de bouw van een tweede, grotere varkensschuur en de fundering van een loods voor de opslag van veevoer.

* in de periode 2014-2018 willen we de zorg-boerderij zoveel mogelijk volgens plan afronden en financieel onafhankelijk laten functioneren.

Hiervoor staan de volgende deelprojecten op onze wensenlijst:

–      Bouw van enkele kamers voor medewerkers en vrijwilligers buiten het woonhuis voor de kinderen op locatie zorgboerderij ( b.v.k. in tweede helft 2014 )

–      Een occasion pickup truck aanschaffen voor vervoer van 10-20 kinderen /medewerkers/materialen voor boerderij ( 2015 )

–      Bouw van de derde varkensstal + afbouw loods voor opslag veevoer ( 2015 )

–      Aankoop van wat extra land voor landbouw ( 2015 )

–      Realisering van een biologische groentetuin ( 2015 )

–      Inhuur van orthopedagogische ondersteuning tbv begeleiding van de kinderen ( 2015 )

–      Bouw van een kippenschuur voor 2000 kippen ( 2016 )

–      Realisering van zonne-energie voor gehele zorgboerderij ( pm 2016)

–      Bouw van een activiteitencentrum, cq leslokaal voor de kinderen van de zorgboerderij en vanuit het dorp Offinso ( pm 2018 )

–      Bouw van een tweede woonhuis voor 10 kinderen met een beperking ( die nu op de wachtlijst staan!) ( pm 2017 )

De moraal van dit verhaal is:

Ook deze droom kan stap voor stap werkelijkheid worden door samenwerking, volharding, vertrouwen, samen oplossen van problemen onderweg, goede plannen, communicatie en transparantie, etcetera;
èn door hulp en steun van veel mensen, organisaties, fondsen, bedrijven in Nuenen, Eindhoven, Zuid-Oost Brabant en de rest van Nederland en zelfs van enkele donateurs/vrienden in het buitenland.

Voor meer informatie:

Zie onze website, Nieuwsbrieven, flyer, facebookpagina, fotoboeken, DVD films.

Met dank voor uw aandacht en interesse,

Jaap en Henny Matser

 

 

Share