Voortgang in Zorgboerderij Kings and Queens

Vanaf nu gaan Rising Stars en  Kings and Queens samen het volgende project voor dit jaar aanpakken: de bouw van  5 kamers voor de mede-werk(st)ers en buitenlandse vrijwilligers van  zorgboerderij ‘Kings and Queens’. Deze kamers worden aaneengesloten gebouwd op  het terrein van de zorgboerderij. De winst hiervan is dat de teamleden niet meer  in het woonhuis tussen de kinderen verblijven, maar kortbij buiten het woonhuis  hun eigen kamer krijgen met privacy en gemeenschappelijk sanitair.

De begroting voor dit project is € 22.000,-

Aan de Wilde Ganzen wordt  gevraagd of zij ook willen bijdragen aan de financiering hiervan.

Share