Goed nieuws van de Wilde Ganzen!

Begin februari kreeg het bestuur van Stichting Rising Stars het goede bericht dat de Wilde Ganzen het tweede project van de nieuwe varkensboerderij mee wilde financieren. Het gaat om de bouw van een tweede, dubbele varkensschuur voor 160 varkens! De bouw zou in deze zomer al kunnen beginnen maar daarvoor moet Rising Stars eerst ruim 16.000 euro verwerven. Daarna gaan de Wilde Ganzen die uit eigen fondsenwerving het bedrag met ruim 55% vermeerderen.

Een GEWELDIGE samenwerking waardoor we dit jaar mogelijk nog een project kunnen gaan doen! Een GROTE pluim voor de Wilde Ganzen van Stichting Rising Stars en Kings & Queens.

Nieuw logo Wilde Ganzen

Share