Varkensboerderij van Zorgboerderij Kings and Queens gaat binnenkort starten

De eerste varkensschuur voor 80 volwassen varkens is bijna klaar. De foto laat zien datvarkensstal het dak er al op zit. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de aanvoer van water en electra. Er komt een septic tank voor de opslag van mest en vuil water.
Rising Stars en de Wilde Ganzen hebben einde oktober de tweede € 10.000,- overgemaakt, zodat het eerste boerderijproject kan worden afgerond.
Binnenkort worden 10 zwangere zeugen aangekocht als de eerste bewoonsters van dit nieuwe onderkomen.
Dankzij de financiële steun van een groep donateurs, sponsoren, fondsen en Rising Stars samen met de Wilde Ganzen kan nu gewerkt worden aan de opbouw van de boerderij. Deze boerderij zal op termijn moeten zorgen voor financiering van de zorg en begeleiding van de 10 kinderen in de nieuwe woonvoorziening en de twee thuiswonende jonge mannen.
Rising Stars en Kings and Queens willen in 2014 een tweede varkensschuur voor 80 varkens en een werkschuur realiseren met hulp van donateurs en andere fondsen. Ook de Wilde Ganzen zullen uitgenodigd worden om weer mee te doen.
Bijzonder is dat juist deze week twee medewerkers van de Wilde Ganzen een uitvoerig werkbezoek gaan brengen aan de Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso. Zij zullen zich ook uitvoerig laten informeren over de ontwikkeling van de varkensboerderij.
Nuenen, 5 november 2013.
Share