De bouw van een zorgboerderij

Rising Stars in Ghana

Sinds geruime tijd proberen wij met Stichting Rising Stars om samen met onze Ghanese partner NGO Kings and Queens grenzen te verleggen voor kinderen met een verstandelijke beperking. Dit kunnen we doen mede dankzij veel ondersteuning vanuit Nuenen c.a.

Het bouwen van een zelfvoorzienende boerderij zien we als een goed middel om de kinderen en jongeren meer veiligheid en kansen te geven in de Ghanese samenleving. Op dit moment is de realisering van dit project in een eindstadium: er wonen nu 10-12 kinderen en jongeren, begeleid door 4 Ghanese begeleidsters. De boerderij heeft een capaciteit voor 500 varkens en 4.000 kippen. Hier werken vier boeren ondersteund door enkele jongere bewoners van de zorgboerderij. De derde kippenschuur voor opnieuw 2.000 legkippen is bijna klaar. Er is voldoende land om maïs en groentes te oogsten. Waterputten en zonne-energie zijn voorhanden.

Erosie en corona belemmeren

En toen kwamen er nog heviger stortbuien en erosie als gevolg van de verandering van het klimaat en daarna ging Ghana in 2020 op slot vanwege de corona-pandemie! De toch al zwakke economie reageert met een grote inflatie, prijsstijgingen en groeiende werkloosheid. De regering heeft geen diepe zakken, geen vaccinatiebeleid en sluit alle scholen….

De boerderij heeft nu nauwelijks inkomsten en wel kosten. Hoe kunnen we nu verder net het verleggen van de sociale grenzen??

Dat is niet zo eenvoudig en vraagt net als hier: voorzichtigheid, geduld, begrip en meer steun vanuit de Ghanese overheid en vanuit Nederland.

Met goede moed doorgaan

Rising Stars zal de oorspronkelijke ambitie moeten beperken en wil als goede, verre vrienden doorgaan met ondersteuning. Voorlopig kunnen we even niet meer op werkbezoek naar Ghana, maar het contact blijft via ( beeld-)telefoon en PC zeker in stand.

Wij hopen vanuit Nuenen de grenzen alsnog en structureel te kunnen verleggen.

Een extra steuntje in de rug voor dit project kunnen we in de huidige situatie zeker gebruiken….

Met goede moed,

Jaap en Henny Matser

www.rising-stars.nl

Stichting Rising Stars Nuenen: NL09 RABO 0134 6344 38 o.v.v. Corona in Ghana

Share