Werkbezoek Ghana 2019

Verslag van het werkbezoek van Rising Stars aan Zorgboerderij Kings and Queens, project partner in Offinso, Ghana, in Februari 2019

1. Ontvangst en eerste indrukken We zijn weer heel enthousiast en hartelijk ontvangen door de kinderen/jongeren, care takers en gedelegeerd directeur van zorgboerderij Kings and Queens. We hadden elkaar sinds het werkbezoek in 2017 duidelijk gemist. De cadeautjes, kleding en kerstbonussen werden met gejuich ontvangen…..

Wijzelf zagen aan het begin van dit werkbezoek al verschillende veranderingen sinds 2017:

• in plaats van 11 ontmoetten wij nu 9 inwonende, vrolijke kinderen/jongeren, van wie sommigen echt groot geworden waren;
• van de 5 care takers waren 2 nieuw voor ons: Vivian en Mohammed;
• het terrein vóór het woongebouw wordt langzaam maar zeker een mooie tuin met gras, beplanting in de perken en paden met betonnen stootranden. Dit alles als onderdeel van het zg.Erosie Project en met hulp van een project-tuinman;
• de boerderij was uitgebreid met 2 grote kippenschuren voor elk 2.000 kuikens, resp. legkippen. Het fundament voor een derde, grote kippenschuur was al gelegd!
• het eerste deel van de zonnepanelen lag op het dak van het woongebouw en zorgde er al voor dat er geen gewone electra meer hoefde te worden ingekocht, wat jaarlijks een geweldige besparing gaat opleveren. Rising Stars en de Wilde Ganzen gaan dit jaar samen de 2e en afrondende fase van dit project financieren.

Tijdens ons verblijf in Offinso volgden de kinderen in 3 groepjes actief hun dagprogramma. Wij konden hier met onze vrienden Sjoerdje en Coert wat extra’s aan toevoegen, zoals muziek maken, schilderen, spelletjes doen, klussen etc.

Blessing is, als enige scholiere van deze groep, bezig met haar eindexamen Junior High School en wordt mogelijk toegelaten tot de Secondary High School met verblijf in het schoolinternaat. Rising Stars is in principe bereid om haar schoolkosten te blijven financieren.

2. De boerderij en zelfvoorziening Mr.Asante heeft ons mondeling en schriftelijk uitgebreid geïnformeerd over de financiële resultaten van de zorgboerderij in 2018:
• de verkoop van vleesvarkens via de 2 winkels in Offinso en via rechtstreekse verkoop is in 2018 toegenomen t.o.v. 2017.Twee boeren en Sarfo Yaw, 1 van de 9 bewoners, werken dagelijks in en voor de varkensboerderij;
• in 2018 zijn 2 grote kippenschuren opgeleverd en inmiddels bevolkt door 2.000 NL legkippen en 2.000 NL kuikens. De legkippen leggen volop eieren, die dagelijks met behoorlijke aantallen aan lokale en regionale handelaren verkocht worden. In de loop van dit jaar zijn de kuikens uitgegroeid tot legkippen en gaan ook eieren leggen. In de kippenboerderij werken nu 2 vaste boeren met ad hoc hulp van buiten en een waakzame dierenarts;
• een belangrijke tegenvaller voor de boerderij blijft de economische situatie in Ghana. Alles wordt constant duurder als gevolg van de jaarlijkse inflatie van 15 tot 10% en de steeds zwakkere positie van de Ghanese Cedi tov van de dollar en euro. Vooral de kosten van maïs en ander geïmporteerd veevoer van goede kwaliteit blijven stijgen. Dit hoorden we ook van andere Ghanezen met boerderij projecten. Het bestuur van NGO Kings and Queens heeft vastgesteld dat verdere schaalvergroting en kostenbeheersing nodig zijn de komende jaren. Een derde kippenschuur blijft gewenst en een grote, elektrische maal-mixmachine voor het veevoer was al aangeschaft om arbeidsuren te beperken. De 2e fase van het zonne energie project is met name gericht op kostenbesparing in de boerderij.

3. De toekomst van het care centre Geleidelijk komen er jaarlijks meer donaties binnen uit Ghana zelf en in 2018 is zelfs een kleine bijdrage uit een gemeentelijk fonds ontvangen. Ouders en familie van nieuwe kinderen gaan een financiële bijdrage betalen. Er is een groeiende wachtlijst met kinderen, wier ouders/familie om plaatsing verzoeken. In onderling overleg tussen Kings and Queens en Rising Stars is besloten om op het dringende verzoek van de care takers in te gaan en de allowances per 1 maart flink te verhogen. Dit moet voorkomen dat goede medewerkers alleen om financiële redenen vertrekken. Rising Stars zal de zorgboerderij financieel blijven steunen tot 1 januari 2021, zoals in 2018 reeds aangekondigd. In 2021 zal de zorgboerderij grotendeels zelfvoorzienend kunnen en moeten zijn.

Rising Stars zal zich meer gaan inzetten voor de ondersteuning van externe of thuiswonende kinderen. Het huidige aantal van 6 kinderen zal worden uitgebreid tot 10 kinderen met hulp van donateurs en fondsen. Het zal dan vooral gaan om financiële ondersteuning ten behoeve van het kunnen volgen van onderwijs of een beroepsopleiding. Henny en Jaap Matser zullen namens Rising Stars en vanuit de grote, wederzijdse betrokkenheid één keer per 2 jaar een kort werkbezoek aan Ghana en aan de zorgboerderij brengen. Hierdoor kunnen wij ook persoonlijk met iedereen in contact blijven en zijn of haar ontwikkeling volgen. Dit alles, natuurlijk, met hulp van onze donateurs, fondsen, vrienden en familie in Nederland.

Jaap & Henny Matser, Ghana, 11- 03-2019

Share

Op weg: 14de werkbezoek in Ghana

Op dit moment komen Henny en Jaap aan op het vliegveld in Accra. Het 14de werkbezoek alweer. Misschien extra spannend omdat vorig jaar het eerste jaar was dat zij niet zijn geweest..

Tijdens dit bezoek gaan ze de oplevering van 2 grote kippenschuren en van de eerste fase zonne-energie meemaken!

Veel succes Jaap en Henny en geniet!

 

 

Share

Ghana is geboekt!

Het volgende werkbezoek van Rising Stars aan Zorgboerderij Kings and Queens met 4 personen  zal in de periode 30 januari – 11 maart 2019 plaatsvinden. Tijdens dit bezoek gaan we de oplevering van 2 grote kippenschuren en van de eerste fase Zonne-energie meemaken. We zijn ook benieuwd naar de voortgang van het proces van gewenste financiële zelfvoorziening van de zorgboerderij.

We gaan vanaf nu elke twee jaar op werkbezoek naar Ghana en zullen u hiervan op de hoogte houden via onze Nieuwsbrieven.

Nuenen, 22-10-2018

Jaap& Henny Matser

Share

Zon Zon Zon

We gaan een nieuw project doen in Zorgboerderij Kings and Queens: het realiseren van Zonne -Energie in het zorgcentrum én in de boerderij. In november a.s. zal het eerste deel uitgevoerd worden: zonne-energie voor het woonverblijf van de kinderen en de kamers voor medewerkers en vrijwilligers. In 2019 volgt dan het realiseren van zonne-energie in de boerderij. In totaal worden 72 zonnepanelen geplaatst. Dit project wordt mede gefinancierd door: Rising Stars, de Wilde Ganzen, ASN_Foundation en Kringloopcentrum Wereldhuis in Eindhoven.

De Wilde Ganzen gaan de bijdrage van Rising Stars weer vermeerderen met 50% en vervolgens dit grotere budget doorsturen naar Kings and Queens in Ghana. Via de Wilde Ganzen hebben we een betrouwbaar Ghanees bedrijf gevonden, die de installatie gaat plaatsen en onderhouden.

We zoeken nog mede-financiers voor de tweede fase van dit project dat in 2019 uitgevoerd gaat worden. Via info@-rising-stars.nl kunt u ons contacten hierover.

In de loop van november gaan 2 stafmedewerkers van de Wilde Ganzen de zorgboerderij bezoeken en de resultaten van onze gezamenlijke ondersteuning in de afgelopen jaren evalueren.

Share

OPROEP!!

Rising Stars ondersteunt de 10 kinderen die in de zorgboerderij wonen en enkele kinderen die bij hun ouders of familie wonen. Wij hebben de vraag van enkele externe jongeren gekregen of wij hun willen helpen met het meefinancieren van hun opleiding ( middelbare school of beroepsopleiding ). Hier staan we in principe positief tegenover, maar we hebben onvoldoende middelen om hen nu tegelijk te ondersteunen en te volgen.

Hierbij doen we de oproep om ons te helpen met donaties voor de verblijfskosten van enkele kinderen in de zorgboerderij en de verblijfkosten van enkele nieuwe kinderen, die een schoolinternaat ( willen ) gaan bezoeken ( SHS: Secondary High School ). Wij kunnen e.e.a. verder toelichten via info@rising-stars.nl  .

Share

Kinderen met een beperking in Ghana 10 jaar ondersteund vanuit Nuenen c.a.

Vanuit Nuenen werken verschillende stichtingen elders in de wereld. Zij kregen een vraag om te ondersteunen en samen te werken of zagen zelf een probleem als een uitdaging.

Zo ook de Nuenenaren Jaap en Henny Matser. In 2005 kregen zij onverwacht de vraag om mee te helpen een kinderdagverblijf op te zetten voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking in het stadje Offinso in Ghana. De noodzaak was duidelijk en het verschil met de zorg in Nederland enorm. Met hulp van notaris Fokkema richtten zij in 2007 de Stichting Rising Stars Nuenen op als partner van de Ghanese NGO Kings and Queens. Het idee was dat in een periode van 5 jaar wel een goed kinderdagverblijf op te zetten zou zijn.

En nu anno 2017 bestaat Rising Stars alweer 10 jaar. De vraag is wat is er in die jaren gebeurd en gedaan en wat is het perspectief?

Het verhaal van Jaap en Henny in het kort:

‘Vrijwilligerswerk in Ghana verschilt behoorlijk met de situatie in Nederland en we staan voortdurend voor verrassingen, positieve en minder positieve. Het kinderdagverblijf is inderdaad gestart met 15 kinderen. Maar al snel bleek dat ouders hun kinderen niet konden ( laten ) brengen en ophalen.       Te duur! En dus werd het kinderdagverblijf al snel een woonverblijf. De Ghanese oprichtster zette door en stuurde de kinderen niet naar huis. Met hulp van haar familie en Rising Stars werd een oud huis zonder voorzieningen in Offinso gehuurd… Geen toekomstbestendige oplossing en daarom is samen besloten om een kleinschalige zorgboerderij op eigen grond te ontwikkelen. De verwachting is dat er zo zelf geld verdiend zou kunnen worden om de zorg van nu 10 kinderen en jongeren en later ook thuiszorg en dagopvang  te kunnen financieren. Een voorbeeldfunctie die past in de Ghanese situatie zou het moeten worden.

En nu in 2017 wonen er 10 kinderen en jongeren in hun nieuwe zorgboerderij, begeleid door 5 Ghanese medewerkers en onder leiding van het Bestuur van de NGO Kings and Queens. De kinderen ervaren een veilige leefsituatie en er is een goede basiszorg met dagbesteding en werkzaamheden.  Er is een grote wachtlijst en er worden door Rising Stars al 5 kinderen in hun thuissituatie ondersteund. De boerderij is een gemengd bedrijf aan het worden met landbouw, tuinbouw en een varkensboerderij met 500 vleesvarkens. Hier werken momenteel 2 boeren. In 2017-2018 willen we proberen om met hulp van donateurs en fondsen een grote kippen boerderij met 6.000 Nederlandse legkippen te realiseren.

We hebben die 10 jaren heel veel hulp gekregen vanuit Nuenen, de regio Eindhoven en uit het hele land. Maar ontwikkelingssamenwerking gaat gepaard met ups en downs. Gelukkig zien we de afronding op hoofdlijnen naderen, zeker als de kippenboerderij klaar is en geld gaat opleveren. Daarna wil Rising Stars op beperktere schaal doorgaan met het realiseren van zonne energie en het stimuleren van deskundigheidsbevordering van de woonbegeleiders. Het borgen van het project voor de toekomst en het ontwikkelen van thuiszorg en dagopvang voor thuiswonende kinderen blijven dan nog over als uitdaging en als voorbeeldfunctie voor nieuwe Ghanese initiatieven.

Wij willen ons 10 jarig jubileum graag ook kleinschalig vieren op zaterdag 26 augustus in Nuenen.  Wij zijn dan als gast uitgenodigd tijdens het Goede Doelen weekend van Dorpsboerderij Weverkeshof in Nuenen.

We zetten dan onze Ghanese kraam met informatie en mooie kunstnijverheid weer op en de grabbelton wordt gevuld voor de kinderen. We hebben de djembé – en percussie – groep Metisse uit Eindhoven uitgenodigd om ‘s middags hun prachtige West-Afrikaanse muziek te laten klinken en ons in beweging te zetten…..

AKWABAA: wees welkom!!! ‘.

Stichting Rising Stars Nuenen

www.rising-stars.nl

E: info@rising-stars.nl

T: 040-2833811

Share

FEEST: we bestaan 10 jaar!!!!

Stichting Rising Stars bestaat sinds 23 mei j.l. 10 jaar!!
En wat hebben we allemaal kunnen realiseren samen met onze Ghanese partner NGO Kings and Queens:
een zorgboerderij voor 10 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking
met een woonhuis voor de kinderen, een blok met 5 kamers voor de medewerkers en vrijwilligers, een varkensboerderij voor 500 varkens en een grote loods en een kleine kippenschuur voor de kinderen, een groot stuk land voor maís, citrusvruchten en groentes en eigen waterputten en electra via de gemeente. De ambitie is om dit jaar een grote kippenfarm te gaan bouwen voor 6.000 Nederlandse kippen.
De komende jaren zullen we diverse vrijwilligers en stagiaires kunnen plaatsen.
En dit alles konden we doen dank zij de hulp van onze familie, vrienden, het Bestuur van Rising Stars, de vele vrijwilligers, donateurs, fondsen en sponsors!
Hartelijk dank jullie allemaal en we hopen samen met jullie nog enkele stappen vooruit te kunnen gaan zetten in de komende jaren.
Mede namens het Bestuur van Rising Stars,
jaap en henny matser
Share