Tiende werkbezoek aan zorgboerderij Kings and Queens in Ghana

Jaarlijks reizen wij namens Rising Stars van Nuenen naar het dorp Offinso in de Ashanti-Region in het zuidelijk deel van Ghana. Dit jaar was het zelfs de tiende keer. De reis en het verblijf voelen we als: naar ons tweede thuis gaan. In de zorgboerderij aangekomen gaan we als partners aan de slag om de zorgboerderij verder te ontwikkelen.

In de zorgboerderij wonen inmiddels 12 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zij worden begeleid door 5 Ghanese begeleiders.  Met een muzikale party worden we welkom geheten.

We maken enkele rondjes over de compound en bezoeken de nieuwe, opgeleverde projecten: het prachtige gebouw met 5 kamers plus keuken en sanitair voor medewerkers en vrijwilligers. Gedoneerd door Rising Stars en de Wilde Ganzen samen is dit bedoeld als een hart onder de riem van de hardwerkende begeleiders. Dan naar de eerste kippenschuur, die speciaal als activiteit voor de kinderen is aangeboden en waar meer dan 150 Nederlandse kippen alle ruimte hebben en dagelijks hele grote eieren leggen. Een klein probleempje: de kinderen weten nog niet dat je eieren heel voorzichtig moet rapen… tenslotte naar de 3e varkensschuur die net is opgeleverd en waar al enkele volwassen biggen vertoeven. Trots krijgen we uitgelegd dat de varkens nu schoon water uit tappunten in de muur kunnen drinken! Wij hebben ook iets nieuws uit Nederland meegebracht: we hangen lege, plastic oliedrums op aan een dakbalk, zodat de biggen hiermee samen kunnen spelen.

Tijdens ons verblijf gaan een aantal kinderen op vakantie naar hun ouder(s) of familie.         Dit wordt zo’n 2 x per jaar gedaan om de band tussen ouders en kinderen te verstevigen. Later blijkt dat zo’n periode thuis niet altijd goed uitpakt en de kinderen soms weer in onveilige situaties terecht zijn gekomen.

Hierover en over de manier van ondersteunen van de kinderen evalueren we regelmatig met de begeleiders. Goed plannen en regelmatig resultaten beoordelen en vastleggen is heel moeilijk voor ze en past niet zo goed in de Ghanese cultuur. De basiszorg meer ontwikkelen naar individuele, kindgerichte ondersteuning blijft ook een lastige uitdaging. Onze neiging om het nodige te repareren ( kleding en sanitair bij voorbeeld ) en onderhoud te plegen past minder goed in de bestaande cultuur.

En dan merk je dat je tweede thuis toch anders functioneert dan thuis in Nederland.           Belangrijk is om regelmatig hierover in gesprek te blijven en niet te verwachten dat onze adviezen zomaar overgenomen kunnen worden en blijven.

Twee andere, grotere problemen werken remmend op de ontwikkeling van de zorgboerderij: de nationale economie met een inflatie van ruim 15 % jaarlijks en een in 2015 ontstane periode van langdurige droogte, waardoor 2 maïs oogsten zijn mislukt.         De electriciteit blijft op rantsoen en wordt steeds duurder betaald als gevolg van regeringsbeleid.

Voor 2016 spreken we af: de varkensboerderij wordt afgerond met een 4e varkensschuur voor 160 varkens en een eigen waterput met electrische pomp.                                             In 2017 gaan we met hulp van donateurs en fondsen een grote kippenfarm bouwen en huisvesting voor de boeren regelen.

Onze partner verwacht dit jaar al 200 vlees-varkens te kunnen verkopen en eind 2017 500! En dan komt het doel van zelf-voorziening langzaam maar zeker in beeld.

Daarnaast ondersteunt Rising Stars nog 5 andere kinderen en jongeren in de thuis-situatie. Twee van hen zijn ernstig en meer-voudig beperkt. Een geweldige uitdaging om de ouders te ondersteunen bij de zorgverlening aan hun maatschappelijk niet geaccepteerde kind in de eigen thuissituatie. Ook hier maken donateurs en fondsen dit mogelijk.

Jaap & Henny Matser, juni 2016.

E: info@rising-stars.nl

Share