Berichten uit de projecten van Rising Stars in Ghana, december 2022


Op advies van Rising Stars gaat NGO Kings and Queens per 1-1-2024 volledig zelfstandig functioneren en de exploitatie kosten van de zorgboerderij volledig financieren. Rising Stars zal na die tijd nog wel enkele bijzondere kosten voor haar rekening nemen, zoals: medicatie- en ziekenhuiskosten van enkele kinderen en de schoolkosten van Blessing.
Onlangs is de voorzitter van het bestuur van NGO Kings and Queens mr. Adomaku overleden. Hij heeft zich sinds 2006 bestuurlijk ingezet voor de in Kings and Queens verblijvende kinderen.
Deze zomer is het bestuur van Kings and Queens uitgebreid met een nieuw bestuurslid mr. Richard Akurugu. Wij kennen hem als opsteller destijds van het meerjaren business plan voor de zorgboerderij. Als bestuurslid zal hij zich gaan inzetten als fondsenwerver.
De voorbereidingen voor de herstart van de biologische groentetuin lopen. Dit jaar nog zullen de medewerkers van de zorgboerderij samen met vrijwilliger Kennedy de groentetuin gaan aanleggen. Rising Stars zal de startkosten voor haar rekening nemen. We hopen dat de kinderen en begeleiders volgend jaar weer eigen groentes kunnen oogsten.
Op dit moment vraagt – helaas – ook het zonne energie systeem weer onze aandacht. Na ampel overleg met de Ghanese leverancier zijn onlangs enkele kapotte accu’s vervangen door betere nieuwe en kan de zonne- energie weer gebruikt worden.
Volgend jaar zullen de overige accu’s vervangen worden, zodat de zonne-energie volledig en langdurig benut kan worden.

solar werkzaamheden

Share