Alles van waarde….

Op 20 januari a.s. vliegen Jaap en Henny Matser weer naar Ghana voor hun 9e werkbezoek. De meeste tijd gaan zij doorbrengen in het dorp Offinso, waar de Zorgboerderij Kings and Queens ontwikkeld wordt.

Zowel hier in Nederland , als ook in Ghana wordt ons vaak gevraagd: waarom gaan jullie eigenlijk elk jaar daarheen en ‘what is your mission’? In het begin overviel ons deze vraag weleens en improviseerden we een antwoord in de trant van: we helpen kinderen met een beperking…, zijn aan het bouwen…; een praktisch antwoord dus. Natuurlijk helpen we mee om een echte, Ghanese zorgboerderij te ontwikkelen, letterlijk en figuurlijk. Maar geleidelijk ontdek je dat er meer redenen zijn..

In 2005 in Ghana stelde een bijzondere vrouw met een geweldige droom een open vraag aan ons: wat vinden  jullie ervan en doen jullie mee? We werden hierdoor meteen direct geraakt: als iemand je vraagt om mee te helpen om een veilige, duurzame plek voor jonge kinderen met een beperking te ontwikkelen, dan zeggen we bijna zonder nadenken: ja ! Dat komt, omdat we deze kinderen hier in Nederland en dus ook in Ghana ‘van waarde’ vinden. ‘Alles van waarde is weerloos..’ schrijft Lucebert. Kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking zijn vaak weerloos, hier in onze cultuur en meer nog in een ontwikkelingsland als Ghana.      En ook vanuit de universele rechten van de mens en van het kind zeggen we: ja.

In dit nieuwe jaar 2014 gaan we graag weer terug naar ‘onze kinderen’, benieuwd hoe ze het maken en hoe ze omgaan met de nieuwe kansen die ze krijgen. Kofi heeft leren fietsen op een Japans tweedehandsje…, hoe zou Blessing het op school doen? En hoe zou het gaan met de twee nieuwe kinderen Adua en Sharif? We hebben allemaal leuke cadeautjes op de kop getikt en meegekregen, zoals: een heleboel mooie Duploblokken.

Vorig jaar om deze tijd vierden we samen feest in het nieuwe huis op de boerderij locatie. Dit jaar gaan we allemaal kijken naar de eerste, nieuwe varkensschuur en de 10 zwangere zeugen: het begin van het boerenbedrijf waarmee hopelijk voldoende Ghana Cedi’s  verdiend kunnen worden om op den duur de hele Zorgboerderij van te kunnen betalen…

Op 4 maart komen Jaap en Henny weer terug met nieuwe verhalen, resultaten en plannen om die waarde(n)volle droom geleidelijk werkelijkheid te laten worden.
Met dank voor alle steun uit Nuenen, Eindhoven en de regio  in 2013 en graag tot ziens in 2014.

Jaap en Henny Matser

BEKIJK OOK DE FILM 

Share

Een Zorgboerderij in Ghana: utopie of werkelijkheid ?

De Ghanese Margaret Adutwumwaa kwam in 2005 op de gedachte om kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking een veilige en fijne opvang te gaan bieden. Deze kinderen bleken in haar dorp Offinso weinig kansen te krijgen en stonden bloot aan verwaarlozing en onmacht.
Haar droom kan omschreven worden als: het ontwikkelen van een Zorg – Boerderij. Met alleen haar familie tot steun leek deze droom een utopie te blijven.
Margaret begon gewoon op eigen kracht met het aanbieden van dagopvang in haar eigen huis.Enkele jaren later in december 2008 overleed Margaret plotseling……..

Anno 2013 wordt haar droom steeds concreter en steeds meer zichtbaar.
De verklaring hiervoor is: Margaret begon gewoon zelf en vroeg vervolgens aan mensen die op haar weg kwamen wat ze van haar initiatief vonden en vervolgens of ze mee wilden denken en doen en….financieren.
Jaap en Henny Matser waren in 2005 twee van die mensen: toevallig in Offinso te gast in een weeshuis…waar Margaret ook als vrijwilliger assisteerde…

Al snel werd op ons voorstel gekozen voor een samenwerking als gelijkwaardige partners, ieder vanuit een eigen kleinschalige stichting. Margaret richtte in 2006 NGO Kings and Queens op in Offinso. Jaap en Henny richtten in 2007 in Nuenen Stichting Rising Stars op.

Het bestuur van Rising Stars bestaat uit drie personen: Jaap Matser (voorzitter), Liesbeth Deckers-van Campen (secretaris) en René van Tiel (penningmeester, woonachtig in Wapserveen). Henny Matser is de eerste vrijwilliger en belast met administratieve zaken. Zij woont alle bestuursvergaderingen bij.

Als initiatiefnemers zijn Jaap en Henny de motor van Rising Stars: jaarlijks werken zij samen 2 maanden fulltime in het project in Ghana; zij doen samen de PR en communicatie en drijven een mobiele winkel in Ghanese kunstnijverheid. Jaap werkt minimaal 20 uur per week voor de stichting: plannen en begrotingen maken; fondsen, donateurs, sponsoren en vrijwilligers werven; presentaties geven; netwerken; relatiebeheer etcetera.

Het is boeiend en zinvol werk en vraagt stevige inzet en uithoudingsvermogen.    Door onze leeftijd en ervaring kunnen we veel tijd en kwaliteiten inzetten.              Jaap heeft 30 jaar in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt en ook internationale ervaring opgedaan. Door in 2008 gebruik te maken van pré-pensioen is hij volledig vrijgesteld voor vrijwilligerswerk. Stichting Lunet zorg in Eindhoven was zijn laatste werkgever. Henny werkt parttime in de Spoedeisende Hulp van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

Beiden en samen hebben wij veel netwerken. We krijgen veel vrijwillige hulp van onze 3 dochters, familieleden, vrienden en vrijwilligers. In Ghana doen wij samen van alles: spelen en activiteiten doen met de kinderen, personeelszorg, klussen, overleg en onderhandeling met het Bestuur van NGO kings and Queens, vooral met mr.Gabriël Asante de secretaris-penningmeester. Maar ook: korte presentaties geven, relaties leggen met andere projecten in het dorp en elders in Ghana. Sinds dit jaar werken we nauw samen met de Wilde Ganzen.

Wat is er inmiddels met z’n allen gerealiseerd:

* tien kinderen met een verstandelijke beperking zijn in 2012 verhuisd van hun oude huurwoning naar hun nieuwe woonvoorziening op een eigen locatie met 3 hectare grond.

* zij worden begeleid door 4 Ghanese begeleiders en ondersteund door het Bestuur van NGO Kings and Queens; regelmatig komen vrijwilligers uit Ghana en uit het buitenland enige tijd assisteren.

* er is eigen water aangeboord; er is aansluiting op het electriciteits netwerk van het dorp (2013); er is een kleine korenmolen; er is een generator als extra stroomvoorziening.

* sinds februari 2013 wordt de thuiszorg van 2 meervoudig beperkte jongens van 20+ in Offinso financieel ondersteund door donateurs via Rising Stars.

* de opbouw en inrichting van de boerderij is in 2013 gestart met financiering van Rising Stars en de Wilde Ganzen samen. Uit onderzoek is gebleken dat een varkensboerderij de beste kansen heeft om op termijn de zorg volledig te bekostigen. De eerste varkensschuur + faciliteiten worden binnenkort opgeleverd. Tien zwangere zeugen zullen de eerste bewoners worden van de varkensschuur, die een capaciteit van 80 volwassen varkens heeft.

* in 2014 wil Rising Stars een bedrag van € 25.000,- beschikbaar stellen voor de bouw van een tweede varkensschuur ( voor 160 varkens ) en een deel van de  werkschuur voor het personeel van de boerderij. De Wilde Ganzen worden weer uitgenodigd om deze vlucht samen te maken.

* in de periode 2014-2018 willen we de zorgboerderij zoveel mogelijk afronden en financieel onafhankelijk laten functioneren.

De moraal van dit verhaal is:
Ook deze droom kan stap voor stap werkelijkheid worden door samenwerking, volharding, vertrouwen, samen oplossen van problemen onderweg, communicatie en transparantie, etcetera; en door hulp en steun van veel mensen, organisaties, fondsen, bedrijven in Nuenen en de rest van Nederland en zelfs van enkele donateurs/vrienden in het buitenland.

Met dank voor uw aandacht en interesse,

Jaap en Henny Matser

Share

Varkensschuur is klaar!!!

Goed nieuws uit Ghana!

De varkens hebben een geweldig nieuw onderkomen bij de kinderen van Kings en Queens gekregen. Het eerste (harige) varken heeft het erg naar haar zin! Dat er vele biggetjes mogen komen..

varkensschuurvarkensschuur binnenpig

Share

Varkensboerderij van Zorgboerderij Kings and Queens gaat binnenkort starten

De eerste varkensschuur voor 80 volwassen varkens is bijna klaar. De foto laat zien datvarkensstal het dak er al op zit. Ook zijn voorbereidingen getroffen voor de aanvoer van water en electra. Er komt een septic tank voor de opslag van mest en vuil water.
Rising Stars en de Wilde Ganzen hebben einde oktober de tweede € 10.000,- overgemaakt, zodat het eerste boerderijproject kan worden afgerond.
Binnenkort worden 10 zwangere zeugen aangekocht als de eerste bewoonsters van dit nieuwe onderkomen.
Dankzij de financiële steun van een groep donateurs, sponsoren, fondsen en Rising Stars samen met de Wilde Ganzen kan nu gewerkt worden aan de opbouw van de boerderij. Deze boerderij zal op termijn moeten zorgen voor financiering van de zorg en begeleiding van de 10 kinderen in de nieuwe woonvoorziening en de twee thuiswonende jonge mannen.
Rising Stars en Kings and Queens willen in 2014 een tweede varkensschuur voor 80 varkens en een werkschuur realiseren met hulp van donateurs en andere fondsen. Ook de Wilde Ganzen zullen uitgenodigd worden om weer mee te doen.
Bijzonder is dat juist deze week twee medewerkers van de Wilde Ganzen een uitvoerig werkbezoek gaan brengen aan de Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso. Zij zullen zich ook uitvoerig laten informeren over de ontwikkeling van de varkensboerderij.
Nuenen, 5 november 2013.
Share

Rising Stars vertegenwoordigd tijdens Wereldmarkt Nuenen op 22 september a.s!

Op Zondag 22 september a.s. neemt Rising Stars deel aan de derde Wereldmarkt in het Park van Nuenen.

Marijn en Oma

Marijn en Oma

Wij gaan een grote kraam inrichten en worden ook ondersteund door Marijn met zijn eigen wafelbakkerij! Sjoerdje de Mimakkusclown komt ook buurten. In totaal zijn er 29 kramen met Goede Doelen overal in de wereld en er zijn veel leuke activiteiten voor kinderen. Jullie zijn tussen 12.00 en 17.00 uur van harte welkom en neem vooral ook mooi weer mee. Meer info: www.wereldmarkt-nuenen.nl

Share

Rising Stars en Goede Doel Shop!

Vanaf dit moment is Rising Stars aangesloten bij de Goede Doel Shop!

Goede Doel Shop is een platform voor stichtingen om een tweede structurele stroom van Goede Doel Shop: donatie aan jouw goede doel door te shoppeninkomsten te genereren naast de standaard donaties.Via Goede Doel Shop kun je doorklikken naar ruim 300 bekende webwinkels en gaat er per aankoop een donatie naar jouw goede doel.Je shopt dus bij dezelfde winkels voor dezelfde prijzen, alleen gaat er nu een deel van je aankopen naar minderbedeelden.

SHOP NU!

Share

Rising Stars aanwezig op Afrika Festival 6 &7 juli Drenthe!

In het weekend van 6 en 7 juli wordt de 25ste editie van het Afrika Festival georganiseerd inAfrikafestival  Hertme, Drenthe.  Het festival is in die 25 jaar uitgegroeid tot het meest toonaangevende festival op het gebied van Afrikaanse muziek, modern en traditioneel. Veel artiesten die in Hertme geweest  zijn, zijn later wereldsterren geworden. Het festival kenmerkt zich door de ontspannen sfeer, de kwaliteit van de muziek en de exotische markt.

Naast het optreden van de diverse Afrikaanse groepen vormt de markt een belangrijk onderdeel van het Afrikafestival en Rising Stars is ook vertegenwoordigd!

Kom kijken! Tot dan!!

www.afrikafestivalhertme.nl

Share

Welkom op de vernieuwde Rising Stars website!

Wees welkom op de vernieuwde website van Stichting Rising Stars!

In 2012 bestond Stichting Rising Stars alweer 5 jaar.

De Stichting heeft zich met zijn ondersteunende activiteiten in Ghana goed kunnen ontwikkelen. In november 2012 is Rising Stars zelfs geselecteerd op plaats 35 van de Nederlandse Goede Doelen Top 50.  Dagblad Trouw publiceerde deze Top 50 op 23 November. Volgens Trouw heeft Rising Stars ‘een grote kans op een positieve maatschappelijke prestatie’. Deze voorspelling is gebaseerd op analyse van onze gegevens in de databank van de kennisbank Filantropie.    Rising Stars wil graag ook met de tijd mee. Genoeg redenen dus om onze website te vernieuwen!

Wij bouwen hiermee voort op het vele werk van onze penningmeester René van Tiel. Hij heeft de eerste website ontwikkeld en 5 jaar lang als webmaster beheerd. Wij willen hem hiervoor van harte bedanken.

Wij verwelkomen hierbij onze nieuwe webmaster Rosalie Matser, die deze WordPress versie gaat ontwikkelen en beheren.

Namens het Bestuur van Rising Stars: veel kijk- en leesplezier!!

Like ons op Facebook!! 

Share