Nieuwsbrief februari 2017

Beste Vrienden en Relaties van Rising Stars,    Blessing vindt het TOF in zorgboerderij Kings and Queens (2)

Hierbij  onze eerste Nieuwsbrief in dit nieuwe jaar 2017  toe met allerlei nieuws over het project Zorgboerderij in Ghana en over de ondersteuning door Stichting Rising Stars.

Kort Nieuws
* Op donderdag 16 februari a.s. vliegen Henny en Jaap Matser weer naar Ghana voor hun 11e werkbezoek aan Zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghana. Op 4 april zullen wij weer arriveren op Schiphol. Vanaf 28 februari zullen Sjoerdje en Coert Pasmans-van Nes drie weken met ons meewerken!

* Er wonen op dit moment 11 kinderen in de zorgboerderij in leeftijd variërend van 10-24 jaar. Zij worden door 5 Ghanese medewerkers begeleid.

* a.s. HBO-Verpleegkundige Anouk uit Gennep gaat in september en oktober a.s. als vrijwilligster gedurende 2 maanden 3 dagen per week in de zorgboerderij werken. Zij heeft in 2016 met haar familie al een oriënterend bezoek aan Offinso gebracht.

* de Jaarrekening 2016 en Begroting van 2017 van Rising Stars zijn al in concept gereed! De resultaten over 2016 zijn prima en de begroting 2017 is behoorlijk ambitieus.

Lopende en nieuwe projecten in de Zorgboerderij in 2016-2017

De vierde varkensschuur voor 160 varkens is klaar en in gebruik. Ook de tweede waterput speciaal voor de boerderij is gereed. De boerderij is nu ook aangesloten op de elektriciteit.

De inkomsten uit de boerderij vielen in 2016 onverwacht tegen. Hierover zal de komende weken in Ghana goed overleg gevoerd worden. Afhankelijk van de perspectieven voor 2017-2018 kunnen we met NGO Kingsd and Queens  afspraken maken over nieuwe projecten in de boerderij, zoals de ontwikkeling in 2017-2018 van een kippenfarm voor 6.000 Nederlandse kippen .

In 2017 willen we zeker de biologische groentetuin voor de kinderen en begeleiders laten aanleggen en hen laten leren en oefenen in het kweken van eigen groentes e.d. Hiervoor hebben we recent donaties ontvangen.

Activiteiten van Rising Stars in Nederland                                                                     

De Kerstmarkten in november en december 2016 zijn goed verlopen. De opbrengsten worden besteed aan de maandelijkse zorg- en begeleidingskosten van de kinderen.
In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van:

* de regionale collecte Samen Verder in Nuenen rondom Pasen. Een belangrijk deel van de Nuenense opbrengst is voor het goede doel van Stichting Rising Stars!

* de jaarlijkse Solidariteitsmaaltijd voor 160 gasten op vrijdag 7 April vanaf 18.00 uur in kerkelijk centrum de Regenboog in Nuenen ( voor inschrijving zie: www.solidariteitsmaaltijd.info ). De gehele netto opbrengst van deze avond is ook bestemd voor het project Zorgboerderij van Rising Stars!

Rising Stars heeft zich alweer ingeschreven voor deelname aan:

* de proloog Betere Werelddag van het Eckartcollege op dinsdag 16 mei in Eindhoven.
* Tuinfeest Eckartdal aan de Nuenenseweg in Eindhoven op zaterdag 20 mei van 10.00-17.00 uur.
* het 29e Afrikafestival in Hertme ( gem.Borne ) op    1 en 2 juli ( www.afrikafestivalhertme.nl ).

Ondersteuning gekregen en gevraagd

Zonder alle hulp, steun en adviezen zouden wij dit project Zorgboerderij in Ghana niet kunnen uitvoeren, noch te zijner tijd afronden.

Van harte willen we daarom hier onze donateurs en fondsen van december 2016 en januari 2017  bedanken : Zorgboerderij de Bontekoe in Barsingerhorn (NH); Stichting Vraag en aanbod in Wijchen:

VRAAG EN aanbod

Er heeft zich een nieuwe donateur gemeld voor de ondersteuning van de kinderen: Welkom!
Eén donateur willen we speciaal noemen:  Barbara uit Cyprus, die jaarlijkse meerdere kinderen tegelijk financieel ondersteunt! Zeer bedankt namens Kings and Queens.

Verder blijven de ‘Dames van de Zijden Draad’ in   Beek & Donk e.o nog steeds Ghanese schorten en andere producten produceren en verkopen ten bate van de kinderen in Zorgboerderij Kings and Queens!
Dames van de zijden draad

Tijdens het a.s. werkbezoek kunnen we hiermee diverse aankopen ten bate van de kinderen gaan doen!!

Op dit moment kunnen de volgende projecten nog financiële ondersteuning gebruiken:

* sponsoring van (een deel van) de maandelijkse zorgkosten van enkele kinderen in Kings and Queens (basiskosten in de woonvoorziening zijn opgelopen tot  ruim € 90,- per  kind per maand. Dit is 3 euro per kind per dag).
Een bijdrage vanaf 5 euro per maand is heel welkom.

* in 2017 en 2018 willen we samen met zorgboerderij Kings and Quuens een kippenfarm met 6.000 Nederlandse kippen gaan bouwen. Dit wordt een flinke investering en alle hulp is welkom!

Nuenen, Jaap & Henny Matser, 13 februari 2017

Share

TROTS

Rising Stars is trots! En dat willen we met jullie delen..

Allereerst willen we onze hoofdsponsor dit jaar even in het zonnetje zetten;
Stichting Wereldhuis Eindhoven

swe-logo

 

We zijn ontzettend blij met hun donaties waar zoveel goeds mee gedaan wordt!

Kijk ook hier om te lezen wat er tot nu toe gerealiseerd is in Ghana:
resultaten-van-het-project-zorgboerderij-in-offinso-2006-2016-augustus-2016

                                                                                                                                     

Ook zijn we trots op de nieuwe filmpjes, heeft u ze al gezien?

 

 

Share

Goed nieuws! Rising Stars is CBF Erkend Goed Doel!

Goed nieuws!
Rising Stars heeft inmiddels het certificaat CBF Erkend Goed Doel verworven per 1 juli j.l.
CBF staat voor: Centraal Bureau Fondsenwerving. Dit jaar voor het eerst is het voor kleine Goede Doelen mogelijk om zich door het CBF te laten toetsen en certificeren.

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over”. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden.

Drukwerk

Share

Marijn Bakt!

Marijn bakt al bijna 3 jaar heerlijke wafels in de kraam van Rising Stars. Dat loopt als een trein en de opbrengst wordt ook besteed aan de kinderen in de zorgboerderij. Op zondagmiddag 18 september tijdens de 4e Wereldmarkt in het Park van Nuenen staat hij weer volop te bakken voor ons Goede Doel !
Marijn bakt 1

Share

Dames van de Zijden Draad

Maandelijks komen de 7 Dames van de Zijden Draad bij elkaar in Beek en Donk ( Zo Brabant ) en maken daar prachtige schorten voor klein en groot.
De schorten worden gemaakt uit kleurige Vlisco en Ghanese coupons. Ook andere textiele producten zijn mogelijk.
De schorten mogen door Rising Stars in de kraam verkocht worden. De opbrengst van de vele door henzelf verkochte schorten doneren zij aan Rising Stars. In overleg worden deze donaties steeds besteed aan de kinderen in Zorgboerderij Kings and Queens in Ghana, zoals de aankoop van speelgoed, een tondeuse, een occasion Philips flatscreen en aan: uitjes naar het lokale zwembad.
dames
Share

Tiende werkbezoek aan zorgboerderij Kings and Queens in Ghana

Jaarlijks reizen wij namens Rising Stars van Nuenen naar het dorp Offinso in de Ashanti-Region in het zuidelijk deel van Ghana. Dit jaar was het zelfs de tiende keer. De reis en het verblijf voelen we als: naar ons tweede thuis gaan. In de zorgboerderij aangekomen gaan we als partners aan de slag om de zorgboerderij verder te ontwikkelen.

In de zorgboerderij wonen inmiddels 12 kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Zij worden begeleid door 5 Ghanese begeleiders.  Met een muzikale party worden we welkom geheten.

We maken enkele rondjes over de compound en bezoeken de nieuwe, opgeleverde projecten: het prachtige gebouw met 5 kamers plus keuken en sanitair voor medewerkers en vrijwilligers. Gedoneerd door Rising Stars en de Wilde Ganzen samen is dit bedoeld als een hart onder de riem van de hardwerkende begeleiders. Dan naar de eerste kippenschuur, die speciaal als activiteit voor de kinderen is aangeboden en waar meer dan 150 Nederlandse kippen alle ruimte hebben en dagelijks hele grote eieren leggen. Een klein probleempje: de kinderen weten nog niet dat je eieren heel voorzichtig moet rapen… tenslotte naar de 3e varkensschuur die net is opgeleverd en waar al enkele volwassen biggen vertoeven. Trots krijgen we uitgelegd dat de varkens nu schoon water uit tappunten in de muur kunnen drinken! Wij hebben ook iets nieuws uit Nederland meegebracht: we hangen lege, plastic oliedrums op aan een dakbalk, zodat de biggen hiermee samen kunnen spelen.

Tijdens ons verblijf gaan een aantal kinderen op vakantie naar hun ouder(s) of familie.         Dit wordt zo’n 2 x per jaar gedaan om de band tussen ouders en kinderen te verstevigen. Later blijkt dat zo’n periode thuis niet altijd goed uitpakt en de kinderen soms weer in onveilige situaties terecht zijn gekomen.

Hierover en over de manier van ondersteunen van de kinderen evalueren we regelmatig met de begeleiders. Goed plannen en regelmatig resultaten beoordelen en vastleggen is heel moeilijk voor ze en past niet zo goed in de Ghanese cultuur. De basiszorg meer ontwikkelen naar individuele, kindgerichte ondersteuning blijft ook een lastige uitdaging. Onze neiging om het nodige te repareren ( kleding en sanitair bij voorbeeld ) en onderhoud te plegen past minder goed in de bestaande cultuur.

En dan merk je dat je tweede thuis toch anders functioneert dan thuis in Nederland.           Belangrijk is om regelmatig hierover in gesprek te blijven en niet te verwachten dat onze adviezen zomaar overgenomen kunnen worden en blijven.

Twee andere, grotere problemen werken remmend op de ontwikkeling van de zorgboerderij: de nationale economie met een inflatie van ruim 15 % jaarlijks en een in 2015 ontstane periode van langdurige droogte, waardoor 2 maïs oogsten zijn mislukt.         De electriciteit blijft op rantsoen en wordt steeds duurder betaald als gevolg van regeringsbeleid.

Voor 2016 spreken we af: de varkensboerderij wordt afgerond met een 4e varkensschuur voor 160 varkens en een eigen waterput met electrische pomp.                                             In 2017 gaan we met hulp van donateurs en fondsen een grote kippenfarm bouwen en huisvesting voor de boeren regelen.

Onze partner verwacht dit jaar al 200 vlees-varkens te kunnen verkopen en eind 2017 500! En dan komt het doel van zelf-voorziening langzaam maar zeker in beeld.

Daarnaast ondersteunt Rising Stars nog 5 andere kinderen en jongeren in de thuis-situatie. Twee van hen zijn ernstig en meer-voudig beperkt. Een geweldige uitdaging om de ouders te ondersteunen bij de zorgverlening aan hun maatschappelijk niet geaccepteerde kind in de eigen thuissituatie. Ook hier maken donateurs en fondsen dit mogelijk.

Jaap & Henny Matser, juni 2016.

E: info@rising-stars.nl

Share

VER-WONDERING IN GHANA

Ghana is een tropisch land in West-Afrika.

Jaarlijks reizen wij naar het dorp Offinso in de Ashanti-Region. Om hier te komen zijn wij twee dagen onderweg met een vliegtuig en een taxi.

Het is een wereld van verschil: Nuenen in Brabant of Offinso in de Ashanti-Region. Maar toch: na 10 jaar vrijwilligerswerk in het project Zorgboerderij voelen we het steeds meer als ons tweede thuis….

Geleidelijk hebben we al heel wat mensen in Offinso en in de Zorgboerderij leren kennen. Wij zijn elkaar gaan waarderen en respecteren, ondanks de verschillen. Over en weer kunnen we soms ook hartelijk lachen om hoe verschillend we zijn en ons gedragen. Een heel belangrijk verschil is dat de mensen in Ghana geleerd hebben om op welke manier dan ook te leven en te overleven in een situatie van schaarste. En natuurlijk zijn er ook heel veel overeenkomsten.

Niemand vraagt ons nu nog: ‘what is your mission’, want die is inmiddels wel duidelijk. Wel worden we er dagelijks, zingend ( ‘white father’ ) of roepend, op gewezen dat we blank of wit zijn……..en dus gasten uit het ‘rijke noorden’.

Ons gemeenschappelijk doel is duidelijk: we willen een aantal kinderen en jongeren met een verstandelijke of meervoudige beperking een veilige en uitdagende woon- en werkplek met ondersteuning bieden. Die plek is: Zorg-Boerderij Kings and Queens op 3,5 hectare vruchtbare grond in een nieuwe woonwijk aan het randje van het dorp. Alle 12 kinderen komen uit een heel onveilige situatie zonder respect en zonder rechten. Met deze Zorgboerderij willen we laten zien dat deze kinderen met goede ondersteuning kunnen opgroeien als andere kinderen en een zinvol bestaan kunnen leiden als burgers van Ghana.

Elk jaar wonen we zo’n 6 weken in Offinso en werken we voor en in de Zorgboerderij. Het is ons tweede thuis geworden, waar we ons elk jaar opnieuw ver-wonderen over de ontwikkeling van de kinderen/jongeren en van de zorgboerderij. Deze verwondering komt voor een deel door de Nederlandse bril die we op hebben en door onze langdurige werkervaring in de professionele zorg….

De kinderen zijn allemaal dol op vieringen en parties: iedereen doet op zijn manier mee en geniet van de muziek, eten en drinkjes. De meeste kinderen zijn heel muzikaal, pakken een muziekinstrumentje of de djembé en doen mee. Er wordt dan ook veel gezongen en gedanst. De liederen worden in de twi-taal gezongen en zijn meestal religieus van inhoud. Ook eigen kerkdiensten in de zorgboerderij gaan op deze manier.

De kinderen lopen dan zingend en dansend rond ( wij zagen dit eerst als ‘polonaise’…….). Regelmatig wordt iemand gevraagd om een gebed of voorbede te doen.

De meeste kinderen kennen we al zo’n 10 jaar en zijn nu 10 tot 25 jaar jong. De kinderen zijn geweldig gegroeid en sterk geworden, op enkele kinderen na die fysiek klein blijven……

Opvallend is dat bijna iedereen naar vermogen en als vanzelf meewerkt aan allerlei karweitjes, zoals tafel dekken, kleren met de hand wassen, de was afhalen, het terrein schoonmaken en de Hollandse Duplo blokken schoonwassen. Meestal wordt hierbij gezongen.

De boerderij komt steeds meer in beeld bij de kinderen. Samen met de begeleiders maïs en bonen in de grond ‘planten’ en na 6 maanden weer oogsten. Het ‘kneuzen’ van de maïskolven is een echt groepsgebeuren. Enkele , grotere jongens helpen ’s morgens mee in de 3 varkensschuren. Speciaal voor de kinderen is een groot kippenhok gebouwd waar nu 200 Hollandse kippen wonen en als dank elke dag een ei leggen. De kinderen leren nu hoe te voeren en eieren te rapen. Binnenkort zullen er eieren op de markt verkocht moeten worden….

De kinderen zijn individueel erg verschillend: sommige kinderen houden vast aan hun ‘eigen programma’, maar schuiven wel aan bij de gezamenlijke activiteiten, zoals de lesjes en de vieringen.

Verschillende kinderen laten geleidelijk hun talenten zien, zoals: de kleine Blessing, die als enige de basisschool kan bezoeken en dus niet verstandelijk beperkt blijkt te zijn!; en de sterke Kofi die geleerd heeft om te fietsen op de Hollandse ( Gered Gereedschap-) fiets, waarmee hij Blessing naar school brengt; en Comfort, die slecht hoort en niet spreekt, maar wel alles snapt en doet in de keuken en ook nog geweldig kan schilderen; en Sarfo die een echte komiek blijkt en ons nu na 10 jaar in de ogen kijkt…; en Akwasi die zeer huishoudelijk blijkt aangelegd….

Allemaal hebben ze tijd nodig om hun – soms pijnlijke – verleden los te laten en zich veilig te voelen om te experimenteren en ( spelend ) te leren in hun nieuwe thuis: de Zorgboerderij met 12 kinderen/jongeren en 5 begeleiders, die elders in de compound een eigen kamer hebben.

jaap&henny matser, Nuenen, februari 2016

Share

Activiteitenkalender 2016

ACTIVITEITENKALENDER 2016

24 maart t/m 10 mei 10e Werkbezoek aan zorgboerderij Kings and Queens in Offinso, Ghanawww.rising-stars.nl
Zaterdag 28 meivan 10.00-17.00 uur met RS-kraam op Tuinfeest in Woonpark Eckartdal, Nuenenseweg, Eindhoven
Zaterdag 4 en zondag 5 junivan 12.00-18.00 uur met RS-kraam op Drakenbootfestival/Wereldmarkt in Helmond–centrum aan de Kanaaldijkwww.drakenbootfestival.nl/helmond
Zaterdag 2 juli en zondag 3 julivan 12.00 – 19.00 uur met RS-kraam op 28e Afrika Festival in Hertme ( gemeente Borne, Overijssel )www.afrikafestivalhertme.nl
Zondag 18 septembervan 12.00 – 17.00 uur met RS-kraam op Wereldmarkt in het Park van Nuenenwww.wereldmarkt-nuenen.nl
Zondag 25 septembervan 12.00 -17.00 uur met RS-kraam op de Andere Mèrt/ Regenboogfestival in Geldrop.Voor lokatie zie: www.anderemertregenboog.nl
December maand Deelname aan diverse Kerstmarkten in Eindhoven ( Groendomein Wasven; Wereldhuis; Vitalis ); Aarle-Rixtel(Winterklank); Maarheeze (Zorgboerderij Klaterspeel)
Voor meer info: 040-2833811

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Uitslag Wilde Ganzen Campagne

Beste Vrienden van Rising Stars,
 
De balans van het verzamelen van stemmen voor de Wilde Ganzen Campagne Particulier Initiatief 2015 is inmiddels afgerond. Klik op de link van Wilde Ganzen PI van het jaar: www.wildeganzen.nl/pivanhetjaar/  
en je ziet de volgorde van de meeste stemmen van 1 t/m 30.
 
Het project Zorgboerderij Kings and Queens, dat door Stichting Rising Stars uit Nuenen wordt ondersteund, is met maar liefst 1154 stemmen op plaats 8 geëindigd! Daar zijn we heel blij mee, want dat zijn heel veel mensen die ons project gezien hebben en wilden nomineren.
 
Stichting Rising Stars kan nu met heel veel steun vanuit Nuenen, Zuidoost Brabant en Nederland het Nieuwe Jaar 2016 in.
We willen alle stemmers van harte bedanken en laten dit jaar zeker weer regelmatig van ons horen.
 
U kunt ons ook ontmoeten op verschillende markten in Nuenen en in de regio Zuidoost Brabant en zeker op de Wereldmarkt in Nuenen op zondag 18 september.
 
Met alsnog de Beste Wensen voor 2016,
 
Jaap & Henny Matser
Share

STEMMEN!!!!!

Hallo allemaal!
De Wilde Ganzen organiseren voor de eerste keer de ‘PARTICULIER INITIATIEF VAN HET JAAR VERKIEZING’ en zorgboerderij Kings and Queens in Ghana doet mee!
Dit is een geweldig mooie kans om in 2016 een extra stap te zetten in de opbouw van de zorgboerderij.
Stemmen kan via onderstaande link :
Of klik op de afbeelding:
wg
Kijk op op onze Facebook pagina en deel dit bericht, hoe meer mensen, hoe meer stemmen!
Share